Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Identifikačné číslo: 1244
Univerzitný e-mail: jana.ziarovska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIAROVSKÁ, J. -- BILČÍKOVÁ, J. -- FIALKOVÁ, V. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ZAMIEŠKOVÁ, L. Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219.

Originálny názov: Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Autor: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (20%)
Mgr. Jana Bilčíková (20%)
RNDr. Veronika Fialková, PhD. (20%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (20%)
Ing. Lucia Zamiešková (20%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 1217
Do strany: 1219
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: EÚ, alergény, jablká, polymorfizmus
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Slovak University of Agriculture, 2019.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)