Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Identifikačné číslo: 1244
Univerzitný e-mail: jana.ziarovska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Publikácie
     
Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- IVANIŠOVÁ, E. -- KÁNTOR, A. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- PUCHALSKI, C. -- TERENTJEVA, M. Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 174--181. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Microbiota of different wine grape berries
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (12%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (12%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (12%)
RNDr. Attila Kántor, PhD. (12%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (12%)
Czeslaw Puchalski (12%)
Margarita Terentjeva (12%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
174
Do strany:
181
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kvasinky, hroznové vína, baktérie, mikroflóra, vláknité huby, hrozno
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)