Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Identifikačné číslo: 1248
Univerzitný e-mail: radoslav.zidek [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Antal
Nutrigenomická analýza laktózovej intolerancie použitím molekulárno-genetických metód
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Romana Beranová
Detekcia prítomnosti alergénov rýb vo vybraných druhoch dehydrovaných výrobkoch s využitím TaqMan RealTime PCR metódy
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Buďveselová
Nutrigenomická analýza génu TAS2 použitím molekulárno-genetických metód
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Viktória Csicsay
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA čipu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktória Csicsay
Optimalizácia a doplnenie multiplexnej PCR pre autentifikáciu produktov z Jeleňa Lesného
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klára Dendišová
Poruchy metabolizmu fruktózy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Duchová
Genetická variabilita a jej vplyv na metabolizmus čaju
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Duchová
Hodnotenie polymorfizmov konzervatívnych regiónov DNA a ich využitie pri autentifikácii čaju
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Duchová
Nutričná genomika a jej vzťah k metabolizmu rastlinných polyfenolov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marianna Falaštová
Využitie FRET RealTime PCR pri analýze metabolizmu kofeínu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Fekete, PhD.
Vplyv expresie chuťových receptorov na vnímanie chutí
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Fortuníková
Frakcie a subfrakcie lipoptroteínov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Alena Gálová
Genomická analýza potravinových surovín živočíšneho pôvodu
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ingrid Hazuchová
Identifikácia markerov pre vznik predispozície ochorenia celiakia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hepalová
Využitie molekulárno-genetických metód identifikácie alergénu podkmeňu Crustaceae v potravinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Jakubovičová
Využitie molekulárno-genetických metód pre identifikáciu radu Rodentia v potravinách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Csilla Jaščegová
Nutrigenetika a vzťah k metabolizmu alkoholu
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Csilla Jaščegová
Nutrigenetika a vzťah k metabolizmu alkoholu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Jurčaga
Využitie genetických markerov pri vysledovateľnosti produktov z plemena Oravka.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Juríčková
Prehľad metód identifikácie triedy Insecta v potravinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Kamasová
Druhová identifikácia mäsových výrobkov prostredníctvom DNA makroarray čipu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Alena Kyseľová
Návrh oligonukleotidových sekvencií pre techniku microarray zameraných na detekciu mutácií asociovaných s vnímaním vône
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Laurinčíková
Prehľad molekulárnych metód identifikácie radu Rodentia v potravinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Simona Machyniaková
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Malíková
Nutrično-genomická analýza mutácií C677T a A1298C génu MTHFR použitím molekulárno-genetických metód
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Mandúchová
Genetické markery asociované s potravinovou alergiou
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Mészarosová
Súčasné metódy molekulárno-genetickej identifikácie čaju
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Daniela Mezeyová
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Michňák
Genetická podstata vnímania chuti
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Nahácky, PhD.
Molekulárno-genetická charakteristika králičieho mäsa
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Psotová
Návrh oligonukleotidových sekvencií pre techniku microarray zameraných na detekciu mutácií asociovaných s vnímaním chuti
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tereza Repiská
Prehľad molekulárnych metód identifikácie alergénu podkmeňu Crustacea v potravinách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Slováková
Druhová identifikácia potravín prostredníctvom fragmentačnej analýzy
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Škultéty
Vplyv PUFA n-3 (EPA a DHA) na expresiu génov ovplyvňujúcich metabolizmus cholesterolu u potkanov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Škultéty
Využitie Real-Time PCR na kvantifikáciu alergénu zeleru v potravinách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Nutrigenomická analýza génu FTO použitím molekulárno-genetických metód
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubomír Zamec
Nutričná genomika a vplyv na zdravie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná