Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mária Fördösová, PhD.
Identification number: 1249
University e-mail: maria.fordosova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Placements     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Academic writing at non-philological colleges
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), p. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra. In Sankt-Peterburgskij obrazovateľnyj vestnik. 1 (2019), p. 47--54. ISSN 2587-5973.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
3.Optimalizácia slovníkového hesla vo viacjazyčnom odbornom slovníku
Prídavková, Viera -- Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Klimentová, Katarína
Optimalizácia slovníkového hesla vo viacjazyčnom odbornom slovníku. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, p. 97--113. ISBN 978-80-223-4828-7 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
4.Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Grežová, Ivana
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 31--40. ISBN 978-80-552-1968-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
5.Vybrané aspekty tvorby šesťjazyčného slovníka z oblasti hipológie
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Prídavková, Viera
Vybrané aspekty tvorby šesťjazyčného slovníka z oblasti hipológie. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, p. 83--96. ISBN 978-80-223-4828-7 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.