Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Contacts          Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:SITUATION OVERVIEW ENDOPARASITIC FERAL PIGS IN REGION HORNÉ LEFANTOVCE
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Dobiaš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prehľad endoparazitickej situácie diviačej zvery v regióne Horné Lefantovce
Summary:
Diviačia zver je neoddeliteľnou súčasťou našej fauny. Pokiaľ sa jej stavy udržujú na prijateľnej úrovni a nedochádza k zvýšeniu denzity je pre lesníctvo a poľnohospodárstvo veľmi osožná. Premnoženie zveri okrem škôd spôsobovaných v poľnohospodárstve a lesníctve nesie zo sebou aj značné komplikácie ohľadne zdravotného stavu. Diviačia zver je v premnožených lokalitách častým zdrojom ako aj prenášačom rôznych druhov vírusových, bakteriálnych a v neposlednom rade aj parazitárnych onemocnení. Práve parazity sú častou príčinou zmien a komplikácií zdravotného stavu kde diviačia zver pôsobí ako hostiteľ alebo ako prenášač. V práci sme sa zamerali na výskyt a prítomnosť parazitov v tráviacom trakte diviaka lesného v poľovníckom revíri v Horných Lefantovciach. Sledovaná bola prevalencia a intenzita výskytu endoparazitov za pomoci koprologického vyšetrenia čerstvých exkrementov flotačnou metódou. Odber vzoriek sa konal v mesačných intervaloch po dobu jedného roku. Flotačnou metódou bolo vyhodnotených 60 vzoriek čerstvého exkrementu diviaka lesného a pozitívne vyhodnotených na výskyt endoparazitóz bolo 42 vzoriek. Vyšetrením vzoriek sme zistili, že v revíri Horných Lefantoviec za rok 2014 sa nachádzali endoparazity druhu Strongyloides westeri, Oesophagostomum dentatum, Metastrongylus sp. a Trichuris suis. Počas roka 2014 sa najčastejšie vyskytoval druh Oesophagostomum dentatum s prevalenciou 28% a najmenej zastúpený bol endoparazit Strongyloides westeri s prevalenciou 6%. Vyhodnotené druhy endoparazitov nemali významnejší vplyv na zdravotný stav diviakov. Intenzita výskytu endoparazitov sa v priebehu roka menila v závislosti od ročného obdobia a klimatických podmienok čo nám potvrdzuje že z hľadiska dosahovania chovateľských cieľov je nutné venovať neustálu pozornosť zdravotnému stavu tejto zveri.
Key words:
endoparazity, diviak lesný (Sus scrofa), odčervovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited