Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The effectiveness of antiparasitic substances in horse breeding
Written by (author):
Ing. Dominika Kováčová
Department: Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Účinnosť odčervovacích prípravkov v chove koní
Summary:
Diplomová práca bola zameraná na analýzu parazitologickej problematiky v chove koní. Cieľom bolo zistiť intenzitu účinnosti vybraných antiparazitárnych prípravkov a navzájom ich medzi sebou porovnať. Výsledky sme dostali na základe koprologického vyšetrenia výkalov pozorovaných koní. Rozbor sme robili pred a po aplikácii odčervovacích prípravkov. Práca zahŕňa dotazníkový prieskum, ktorý sa týka frekvencie odčervovania koní a najčastejšie používaných odčervovacích liečiv. V prvej časti sme zhrnuli teoretické poznatky z oblasti parazitológie, definovali parazita, hostiteľa, ich vzájomné vzťahy a najčastejšie sa vyskytujúcich parazitov v tráviacom trakte koní. Popísali sme tráviacu sústavu koňa, prostredníctvom ktorej sa parazit dostane do tela zvieraťa. Taktiež odčervovací plán, preventívne opatrenia pred infekciami, antiparazitárne prípravky a ich účinné látky. Vyšetrenie vybraných koní sme uskutočňovali od januára do decembra 2014. Po koprologickom vyšetrení sme zistili, že aj napriek pravidelnému odčervovaniu sú kone infikované vajíčkami endoparazitov. Najpočetnejšie zastúpenia boli z tried pásomníc a hlístovcov. Intenzita infekcie bola stredne silná až silná. Všetky vyšetrované kone bolo nutné odčerviť. Sledovali sme 6 koní z jedného stáda, rôzneho veku a pohlavia. Na odčervenie sme použili 5 rôznych perorálnych pást, z ktorých každá bola založená na inej účinnej látke. Svoju funkciu splnili všetky. Po ich aplikácií boli výsledky až na jeden prípad negatívne. Pasta Equest Pramox mala v jednom prípade až 100 % účinok. Najslabší mala pasta Panacur. Po rozoslaní 70 dotazníkov bolo vyhodnotených 43. Zistili sme, že chovatelia najčastejšie odčervujú dvakrát do roka, ale koprologické vyšetrenie s ohľadom na účinnosť preparátov robia len minimálne. Medzi najčastejšie používané pasty podľa výsledkov dotazníkov patria Noromectin, Equimax a Panacur.
Key words:kôň, parazit, odčervovanie, tráviaca sústava, antiparazitárne prípravky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited