Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Contacts
     
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
An overview of epidemic situation among sheep farming in Slovakia
Written by (author):
Ing. Barbora Borovičková
Department:
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prehľad nákazovej situácie v chovoch oviec na Slovensku
Summary:Táto bakalárska práca bola zameraná na infekčné ochorenia v chovoch oviec. V práci popisujeme chov oviec, plemená chované na Slovensku, ktorými sú Zošľachtená valaška, Cigája, Merino, Východofrízska ovca, Lacaune, Ile de France, Suffolk a aktuálnu situáciu so stavom oviec na Slovensku podľa jednotlivých kategórii. Ďalej je práca zameraná najmä na ochorenia, ktoré sa vyskytujú v chove oviec a ochorenia, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Pozornosť sme zamerali hlavne na rozšírenie a význam, etiológiu, epizootológiu, patogenézu, klinické príznaky, prevenciu a tlmenie ochorenia. V ďalšej časti práce sú ochorenia rozdelené na vírusové a priónove a na bakteriálne. Niektoré z ochorení môžu byť prenosné zo zvieraťa na človeka: zoonózy, kde pôvodcami sú vírusy, prióny, baktérie a parazity.
Key words:
ochorenie, chov, zoonózy, prevencia, ovca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited