Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

     Graduate     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Endporasites Deers in the protected Landscape area of Štiavnické vrchy
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Martin Fik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Endoparazitózy jelenej zveri v CHKO Štiavnické Vrchy
Summary:Početnosť raticovej zveri v niektorých regiónoch Slovenska v posledných rokoch prevyšuje normované kmeňové stavy. K takýmto oblastiam patrí aj CHKO Štiavnické Vrchy. Úmerne s nárastom početnosti a vyššej koncentrácie zvierat sa zvyšuje riziko prenosu vírusových, bakteriálnych ale aj parazitárnych ochorení. Vzhľadom k uvedenému sme v spolupráci s RVS-Zvolen, KVD - SPU Nitra ako aj poľovníckymi organizáciami spravujúcich revíri v danej oblasti, monitorovali prevalenciu parazitárnych ochorení. Konkrétne sme sa zamerali na výskyt, početnosť a druhové zastúpenie endoparazitov, ktoré vo vhodných podmienkach (priemerná teplota, vysoká vlhkosť prostredia, vysoká koncentrácia zveri, podcenenie zverozdravotných opatrení ) spôsobujú vážne zdravotné problémy nielen jelenej ale aj srnčej a muflónej zveri. Uvedené nedostatky sa prejavujú hlavne poklesom kvality trofejovej zveri ako aj v produkcii diviny. Od začiatku kalendárneho roka 2016 do konca kalendárneho roka sme zhromažďovali vzorky výkalov jeleňa a podrobovali sme ich parazitologickému vyšetreniu na prítomnosť infekčných štádií oblých červov, nematód a pásomníc. Dohromady bolo vyšetrených 120 vzoriek flotačnou metódou a metódou natívneho preparátu. Do spektra nájdených parazitov patrí najčastejšie Eimeria, Trychostrongylus, Trichocephalus a Ostertagia. Výskyt a početnosť týchto parazitov závisí od ročného obdobia. Z výsledkov môžeme usúdiť že najvyššia prevalencia bola zistená v jesennom období od októbra do decembra. Medzi najčastejšie príznaky napadnutia endoparazitmy patria poruchy tráviaceho traktu, poruchy CNS, dýchacie ťažkosti, vychudnutosť a hnačky. Spomenuté príznaky sa častejšie vyskytujú pri mladších zvieratách jelenej zveri ako u dospelých jedincov, ktoré sa zase stávajú prenášačmi týchto ochorení. Prevalenciu endoparazitárnych ochorení do značnej miery ovplyvňuje aj početnosť jelenej zveri. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité dodržiavať vyrovnaný pomer pohlavia 1:1 a taktiež aplikovať preventívne opatrenia. Z výsledkov koprologického vyšetrenia môžeme povedať, že prevalencia a početnosť endoparazitov v sledovanej oblasti je nízka vzhľadom k realizácii preventívnych zverozdravotných opatrení.
Key words:parazit, cysty, hostiteľ, prevalencia, vajíčko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited