Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 

     
Graduate               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The use of bioresonance as an alternative method for the treatment of animals
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie biorezonancie ako alternatívnej liečby zvierat
Summary:
V práci som analyzovala využitie biorezonancie ako spojenie myšlienok tradičnej medicíny a moderných technológií. Biorezonanciu je možné považovať za alternatívnu metódu liečby, ktorej základy môžeme nájsť spoločne s akupunktúrou a homeopatiou v starovekom Egypte pred viac ako 4 000 rokmi. Práca obsahuje aj výsledky biorezonancie, rovnako ako aj charakteristiku biorezonancie v smere zohľadnenia poznatkov kvantovej fyziky a biofyziky. Súčasne sa snažím v mojej bakalárskej práci rozobrať princípy a metódy tejto formy liečby zvierat.
Key words:
alergia, biorezonancia, bunky, imunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited