Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

     
Graduate     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Breeding purpose breed of white noble pig
Written by (author): Ing. Beáta Kamenická
Department:
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chovateľský význam plemena Biele ušlachtilé
Summary:
Bakalárska práca obsahovo poukazuje na chovateľský význam ošípaných plemena Biele ušľachtilé, preštudovaním dostupnej domácej a zahraničnej literatúry. Význam chovu ošípaných má v chove hospodárskych zvierat svoje nezastupiteľné miesto. Konzumácia bravčového mäsa a výrobkov z neho má dlhodobú tradíciu a predstavuje viac ako polovičný podiel v celkovej spotrebe mäsa na Slovensku. Mäso ošípaných prispieva svojim zložením k racionálnej výžive tým, že obsahuje značné zastúpenie bielkovín (20%), minerálov (1,1%), a vitamínov (2%). Ošípané sú charakteristické veľmi dobrou a rýchlou rozmnožovacou schopnosťou, čo podmieňuje ich plemenná príslušnosť,nároky na výživu a vplyv chovateľského prostredia. Pri dodržaní optimálnych výživárskych parametrov rýchlo rastú a dosahujú požadovanú jatočnú hmotnosť. Plemeno biele ušľachtilé má v našich chovoch dlhodobo pomerne silné zastúpenie a v procese šľachtenia sa zaraďuje medzi materské línie. Šľachtením sa neustále vytvárajú nové úžitkové typy ošípaných. Úlohou chovu ošípaných je produkovať zdravé a životaschopné jedince. Preto je chov ošípaných v súčasnosti zameraný na dosiahnutie vysokej úžitkovosti a počtu dochovaných prasiat na prasnicu za rok. V tomto procese majú významnú úlohu reprodukčné ukazovatele. Samotná reprodukcia je jedným z limitujúcich faktorov dosiahnutia úspešnosti a rentatability chovu. Plemeno Biele ušľachtilé má veľmi dobrú reprodukčnú úžitkovosť a rastovú schopnosť pri vyhovujúcej mäsovej úžitkovosti. Kľúčové slová : plemeno, ošípaná, šľachtenie, reprodukčné ukazovatele, biela ušľachtilá ošípaná
Key words:plemeno, ošípaná, šľachtenie, reprodukčné ukazovatele, biela ušľachtilá ošípaná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited