Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Imrich, PhD.
Identification number: 1253
University e-mail: ivan.imrich [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

     
          
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Kristína Ambrózaiová
Zhodnotenie výskytu ochorení paznechtov na vybranej farme
April 2021
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adam Baláž
Ochorenia končatín v chove ošípaných
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Balázs Balogh
Hygiena chovu poľovne upotrebiteľných psov
May 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Balázs Balogh
Výskyt endoparazitov u srnčej zveri v oblasti Dolné Pohronie
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Báťková
Etologické prejavy koní v boxovom ustajnení
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Bedenský
Endoparazitózy koní
May 2018
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Beranová
Parazitárne ochorenia v chove koní
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Boršošová
Vplyv podmienok ustajnenia dojníc na mliekovú úžitkovosť
April 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Agnesa Cachovanová
Hodnotenie prevencie a terapie endoparazitárnych infekcií v chove kôz
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Čančinov
Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na mliekovú úžitkovosť hovädzieho dobytka
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Božena Čopíková
Analýza výskytu endoparazitov u koní
April 2021Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Božena Čopíková
Infekčné ochorenia koní
May 2019
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
May 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Čopík
Vplyv prídavku živých kvasiniek na využiteľnosť vlákniny a mliekovú úžitkovosť dojníc
April 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Dohonyi
Analýza faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť chovu odstavčiat
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Daniela Fatranská
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
April 2014
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Fedák
Hygiena chovu oviec
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Jozef Gášek
Hygiena kŕmenia ošípaných
April 2014
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Golian
Výskyt parazitov u poľovnej zveri v Pohronskom Inovci
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Gračka
Analýza faktorov ovplyvňujúcich reprodukčnú úžitkovosť ošípaných
April 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Gračka
Zásady biologickej bezpečnosti v chove ošípaných
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Herdová
Vplyv podmienok prostredia na základné fyziologické funkcie koní
April 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Horváthová
Využitie inseminácie v reprodukcii koní
May 2013
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Hudák
Vplyv podmienok ustajnenia na zdravie a výkrmové parametre teliat
April 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Chmelárová
Hygiena ustajnenia kobýl a žriebät
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Peter Chomistek
Analýza zdravotného stavu paznechtov na vybranej farme
April 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Jambrichová
Hygiena pastevného odchovu koní
March 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Kmeť
Analýza podmienok chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alessia Kolláriková
Infekčné ochorenia v chove ošípaných
May 2019Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kontárová
Analýza výskytu ochorení paznechtov na RD Bzovík
April 2019Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Kosztolányiová
Vplyv technológie chovu na produkčné parametre ošípaných
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Tamara Kotvasová
Analýza zdravotného stavu kopýt u koní
April 2021
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Kovačiková
Doping v chove koní
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kovačiková
Vplyv ustajnenia na poruchy dýchania koní
April 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kováčová
Analýza hygienických podmienok v Centre nájdených zvierat - útulok Ružomberok
April 2016Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. René Kvokačka
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
May 2019
Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. René Kvokačka
Vplyv faktorov ustajnenia na produkčné parametre ošípaných
April 2021
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Radovan Lehuta
Welfare v chove dojníc
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Madliak
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove hovädzieho dobytka
April 2015
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Malnášiová
Účinnosť dezinfekcie v chove brojlerových kurčiat
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenko Mato
Vplyv aplikácie terapeutických mastí na elimináciu somatických buniek v mlieku
April 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Moravcová
Kvalita mäsa ošípaných
May 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Moravčíková
Analýza produkčných parametrov hovädzieho dobytka na vybranej farme
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Moschová
Parazity tráviacej sústavy koní
May 2015
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Nitranová
Analýza mliekovej úžitkovosti dojníc na farme Agrohont Dudince
April 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Novák
Účinnosť dezinfekčných prostriedkov používaných v chove teliat
April 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Oršulová
Hodnotenie mikroklímy v ustajňovacích priestoroch pre ošípané
May 2012Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Oršulová
Vplyv predporážkových faktorov na kvalitu bravčového mäsa
April 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renata Páleschová
Analýza podmienok pred porážkou na kvalitu mäsa ošípaných
April 2016
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renata Páleschová
Vplyv podmienok transportu na kvalitu mäsa ošípaných
May 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Izabela Pastieriková
Parazitárne ochorenia v chove oviec
May 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Pločica
Vplyv technológie chovu na produkciu konzumných vajec
April 2017Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Podmanická
Hygiena pastvy u koní
May 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Pohanková
Analýza produkčných parametrov výkrmových ošípaných
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Pohanková
Porovnanie systémov chovu ošípaných s ohľadom na chovateľské prostredie
May 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Pontešová
Vplyv mikroklimatických podmienok v ustajnení na mliekovú úžitkovosť dojníc
April 2021
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Ráczová
Vplyv mikroklímy na hodnoty triasu koní
April 2015
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Ráczová
Zoohygienické požiadavky na chovateľské prostredie v chove koní
May 2013
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
May 2016
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
May 2016Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nika Simonová
Chovateľské podmienky v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
April 2015
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Barbora Sitárová
Ochorenia kopýt a starostlivosť o ich zdravie
May 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Barbora Sitárová
Zhodnotenie zoohygienických podmienok v ustajnení koní
April 2017
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Sozanská
Výskyt a prevencia ektoparazitov u psov
April 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubica Spišáková
Výskyt ochorení psov v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
April 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Stanová
Ochorenia pohybovej sústavy koní
May 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Strečanský
Hygiena ustajnenia športových koní
May 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sandra Šerfőzőová
Vplyv ortopedického podkúvania na kopytá koní
April 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Šimuneková
Vplyv ustajnenia na výskyt krívania a ochorení končatín u dojníc
April 2017
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Škvareninová
Vplyv mikroklímy na úžitkové parametre hovädzieho dobytka
May 2015
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ivana Tomeková
Správanie kobýl a žriebät počas odchovu
May 2013Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Tuhý
Vplyv podmienok ustajnenia na zdravie a úžitkovosť ošípaných
May 2020Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Vargová
Vplyv vonkajších faktorov pred porážkou ošípaných na kvalitu mäsa
April 2016
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniela Vargová
Zoohygienické požiadavky na chov mäsového dobytka
May 2013
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Zedníková
Ochorenia tráviacej sústavy koní
May 2014
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Zedníková
Zoohygienická analýza ustajnenia koní na farme Bárdy
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress