Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Imrich, PhD.
Identifikačné číslo: 1253
Univerzitný e-mail: ivan.imrich [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)

     
     
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Ambrózaiová
Zhodnotenie výskytu ochorení paznechtov na vybranej farme
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Baláž
Ochorenia končatín v chove ošípaných
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Balázs Balogh
Hygiena chovu poľovne upotrebiteľných psov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Balázs Balogh
Výskyt endoparazitov u srnčej zveri v oblasti Dolné Pohronie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Báťková
Etologické prejavy koní v boxovom ustajnení
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Bedenský
Endoparazitózy koní
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Beranová
Parazitárne ochorenia v chove koní
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Boršošová
Vplyv podmienok ustajnenia dojníc na mliekovú úžitkovosť
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Agnesa Cachovanová
Hodnotenie prevencie a terapie endoparazitárnych infekcií v chove kôz
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Čančinov
Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na mliekovú úžitkovosť hovädzieho dobytka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Božena Čopíková
Analýza výskytu endoparazitov u koní
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Božena Čopíková
Infekčné ochorenia koní
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Čopík
Vplyv prídavku živých kvasiniek na využiteľnosť vlákniny a mliekovú úžitkovosť dojníc
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ladislav Dohonyi
Analýza faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť chovu odstavčiat
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Daniela Fatranská
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Anton Fedák
Hygiena chovu oviec
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Gášek
Hygiena kŕmenia ošípaných
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Golian
Výskyt parazitov u poľovnej zveri v Pohronskom Inovci
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Gračka
Analýza faktorov ovplyvňujúcich reprodukčnú úžitkovosť ošípaných
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Gračka
Zásady biologickej bezpečnosti v chove ošípaných
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Herdová
Vplyv podmienok prostredia na základné fyziologické funkcie koní
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Silvia Horváthová
Využitie inseminácie v reprodukcii koní
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Hudák
Vplyv podmienok ustajnenia na zdravie a výkrmové parametre teliat
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Chmelárová
Hygiena ustajnenia kobýl a žriebät
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Peter Chomistek
Analýza zdravotného stavu paznechtov na vybranej farme
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Jambrichová
Hygiena pastevného odchovu koní
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Maroš Kmeť
Analýza podmienok chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alessia Kolláriková
Infekčné ochorenia v chove ošípaných
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kontárová
Analýza výskytu ochorení paznechtov na RD Bzovík
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Kosztolányiová
Vplyv technológie chovu na produkčné parametre ošípaných
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Tamara Kotvasová
Analýza zdravotného stavu kopýt u koní
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Kovačiková
Doping v chove koní
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Kovačiková
Vplyv ustajnenia na poruchy dýchania koní
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kováčová
Analýza hygienických podmienok v Centre nájdených zvierat - útulok Ružomberok
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. René Kvokačka
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. René Kvokačka
Vplyv faktorov ustajnenia na produkčné parametre ošípaných
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radovan Lehuta
Welfare v chove dojníc
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Milan Madliak
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove hovädzieho dobytka
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Malnášiová
Účinnosť dezinfekcie v chove brojlerových kurčiat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenko Mato
Vplyv aplikácie terapeutických mastí na elimináciu somatických buniek v mlieku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Moravcová
Kvalita mäsa ošípaných
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Moravčíková
Analýza produkčných parametrov hovädzieho dobytka na vybranej farme
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Moschová
Parazity tráviacej sústavy koní
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Nitranová
Analýza mliekovej úžitkovosti dojníc na farme Agrohont Dudince
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Novák
Účinnosť dezinfekčných prostriedkov používaných v chove teliat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Oršulová
Hodnotenie mikroklímy v ustajňovacích priestoroch pre ošípané
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Oršulová
Vplyv predporážkových faktorov na kvalitu bravčového mäsa
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Páleschová
Analýza podmienok pred porážkou na kvalitu mäsa ošípaných
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renata Páleschová
Vplyv podmienok transportu na kvalitu mäsa ošípaných
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Izabela Pastieriková
Parazitárne ochorenia v chove oviec
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Pločica
Vplyv technológie chovu na produkciu konzumných vajec
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Podmanická
Hygiena pastvy u koní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Pohanková
Analýza produkčných parametrov výkrmových ošípaných
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Pohanková
Porovnanie systémov chovu ošípaných s ohľadom na chovateľské prostredie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Barbora Pontešová
Vplyv mikroklimatických podmienok v ustajnení na mliekovú úžitkovosť dojníc
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Ráczová
Vplyv mikroklímy na hodnoty triasu koní
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Ráczová
Zoohygienické požiadavky na chovateľské prostredie v chove koní
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nika Simonová
Chovateľské podmienky v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Sitárová
Ochorenia kopýt a starostlivosť o ich zdravie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Barbora Sitárová
Zhodnotenie zoohygienických podmienok v ustajnení koní
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Sozanská
Výskyt a prevencia ektoparazitov u psov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Spišáková
Výskyt ochorení psov v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Stanová
Ochorenia pohybovej sústavy koní
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Strečanský
Hygiena ustajnenia športových koní
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Sandra Šerfőzőová
Vplyv ortopedického podkúvania na kopytá koní
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Šimuneková
Vplyv ustajnenia na výskyt krívania a ochorení končatín u dojníc
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Škvareninová
Vplyv mikroklímy na úžitkové parametre hovädzieho dobytka
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Tomeková
Správanie kobýl a žriebät počas odchovu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Tuhý
Vplyv podmienok ustajnenia na zdravie a úžitkovosť ošípaných
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Vargová
Vplyv vonkajších faktorov pred porážkou ošípaných na kvalitu mäsa
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Vargová
Zoohygienické požiadavky na chov mäsového dobytka
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Alžbeta Zedníková
Ochorenia tráviacej sústavy koní
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Zedníková
Zoohygienická analýza ustajnenia koní na farme Bárdy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná