Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Imrich, PhD.
Identifikačné číslo: 1253
Univerzitný e-mail: ivan.imrich [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Ambrózaiová
Zhodnotenie výskytu ochorení paznechtov na vybranej farme
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Baláž
Ochorenia končatín v chove ošípaných
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Balázs Balogh
Hygiena chovu poľovne upotrebiteľných psov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Balázs Balogh
Výskyt endoparazitov u srnčej zveri v oblasti Dolné Pohronie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Báťková
Etologické prejavy koní v boxovom ustajnení
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Bedenský
Endoparazitózy koní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Beranová
Parazitárne ochorenia v chove koní
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Boršošová
Vplyv podmienok ustajnenia dojníc na mliekovú úžitkovosť
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Agnesa Cachovanová
Hodnotenie prevencie a terapie endoparazitárnych infekcií v chove kôz
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Čančinov
Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na mliekovú úžitkovosť hovädzieho dobytka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Božena Čopíková
Infekčné ochorenia koní
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Štefan Čopík
Hygiena spracovania a uskladnenia krmív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Dohonyi
Analýza faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť chovu odstavčiat
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniela Fatranská
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Fedák
Hygiena chovu oviec
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Gášek
Hygiena kŕmenia ošípaných
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Golian
Výskyt parazitov u poľovnej zveri v Pohronskom Inovci
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Gračka
Zásady biologickej bezpečnosti v chove ošípaných
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Herdová
Vplyv podmienok prostredia na základné fyziologické funkcie koní
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Horváthová
Využitie inseminácie v reprodukcii koní
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Róbert Hudák
Vplyv podmienok ustajnenia teliat na výkrmové parametre a zdravie
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Chmelárová
Hygiena ustajnenia kobýl a žriebät
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jambrichová
Hygiena pastevného odchovu koní
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Kmeť
Analýza podmienok chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alessia Kolláriková
Infekčné ochorenia v chove ošípaných
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kontárová
Analýza výskytu ochorení paznechtov na RD Bzovík
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Kosztolányiová
Vplyv technológie chovu na produkčné parametre ošípaných
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Kovačiková
Doping v chove koní
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kovačiková
Vplyv ustajnenia na poruchy dýchania koní
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kováčová
Analýza hygienických podmienok v Centre nájdených zvierat - útulok Ružomberok
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. René Kvokačka
Mikroklíma a vetranie v chove ošípaných
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radovan Lehuta
Welfare v chove dojníc
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Madliak
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove hovädzieho dobytka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Malnášiová
Účinnosť dezinfekcie v chove brojlerových kurčiat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenko Mato
Vplyv aplikácie terapeutických mastí na elimináciu somatických buniek v mlieku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Moravcová
Kvalita mäsa ošípaných
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Moravčíková
Analýza produkčných parametrov hovädzieho dobytka na vybranej farme
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Moschová
Parazity tráviacej sústavy koní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Nitranová
Analýza mliekovej úžitkovosti dojníc na farme Agrohont Dudince
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Novák
Účinnosť dezinfekčných prostriedkov používaných v chove teliat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Oršulová
Hodnotenie mikroklímy v ustajňovacích priestoroch pre ošípané
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Oršulová
Vplyv predporážkových faktorov na kvalitu bravčového mäsa
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Páleschová
Analýza podmienok pred porážkou na kvalitu mäsa ošípaných
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Páleschová
Vplyv podmienok transportu na kvalitu mäsa ošípaných
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Izabela Pastieriková
Parazitárne ochorenia v chove oviec
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Pločica
Vplyv technológie chovu na produkciu konzumných vajec
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Podmanická
Hygiena pastvy u koní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Pohanková
Analýza produkčných parametrov výkrmových ošípaných
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Pohanková
Porovnanie systémov chovu ošípaných s ohľadom na chovateľské prostredie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Pontešová
Vplyv mikroklimatických podmienok v ustajnení na mliekovú úžitkovosť dojníc
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ráczová
Vplyv mikroklímy na hodnoty triasu koní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Ráczová
Zoohygienické požiadavky na chovateľské prostredie v chove koní
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Patrik Révay
Hygiena chovu králikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nika Simonová
Chovateľské podmienky v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Sitárová
Ochorenia kopýt a starostlivosť o ich zdravie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Barbora Sitárová
Zhodnotenie zoohygienických podmienok v ustajnení koní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Sozanská
Výskyt a prevencia ektoparazitov u psov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Spišáková
Výskyt ochorení psov v útulkoch na Slovensku a v zahraničí
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Stanová
Ochorenia pohybovej sústavy koní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Strečanský
Hygiena ustajnenia športových koní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Šerfőzőová
Vplyv ortopedického podkúvania na kopytá koní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Šimuneková
Vplyv ustajnenia na výskyt krívania a ochorení končatín u dojníc
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Škvareninová
Vplyv mikroklímy na úžitkové parametre hovädzieho dobytka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Tomeková
Správanie kobýl a žriebät počas odchovu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Vargová
Vplyv vonkajších faktorov pred porážkou ošípaných na kvalitu mäsa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Vargová
Zoohygienické požiadavky na chov mäsového dobytka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Zedníková
Ochorenia tráviacej sústavy koní
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Zedníková
Zoohygienická analýza ustajnenia koní na farme Bárdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná