Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Cifranič, PhD.
Identification number: 1254
University e-mail: michal.cifranic [at] uniag.sk
 

Contacts          Lesson
     
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Balla
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Balla
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
April 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Peter Balušík
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybranom meste
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Balušík
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb vo vybranom meste
April 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Balvonová
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
April 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Barancová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Žarnovica
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Hana Belanová
Krízový manažment na úrovni nitrianskeho kraja a jeho pripravenosť na riešenie krízových situácií
May 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bilková
Alternatívne možnosti rozvoja mesta Šurany
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Blahová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Bolibruchová
Inovácie v samospráve - mesto Košice
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Boorová
Občianska participácia vo vybranej samospráve
May 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Borkovič
Možnosti financovania miest Nitra a Žilina prostredníctvom podporných programov EÚ
April 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Borzová
Dopady hospodárskej krízy na financovanie obcí Šaľa a Galanta
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikola Brezinová
Zhodnotenie vybraných indikátorov v zdravotníctve so zámerom na inovácie vo vybraných krajinách EÚ
April 2019Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Cibulková
Funding opportunities of towns Piešťany and Nové Mesto nad Váhom through EU support programs
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Cibulková
Localization factors in decision making of location of enterprises
May 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Jessica Cziriová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
April 2021
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Černá
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov v Nitrianskom regióne
May 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Martina Demešová
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
April 2021
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Dobrotková
Zhodnotenie funkcií krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach v regióne Hornej Nitry
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Askhad Dossov
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
May 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Ďurejová
Možnosti riešenia krízových situácií prírodného charakteru vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marianna Fehérová
Spolupráca a rozvoj vybranej obce a poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva
May 2013
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Foltýn
Porovnanie faktorov lokalizácie podnikateľských subjektov v Nitrianskom regióne
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Miroslava Fridrichová
Podpora športu na úrovni miestnych územných samospráv
May 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Gáborčíková
Localization factors in decision making of location of enterprises
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Gábriš
School System Innovations in selected EU Countries
May 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Gažiová
Dopady hospodárskej krízy na financovanie miest Levice a Zlaté Moravce
April 2016
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radka Gejdošová
Spolupráca a rozvoj vybranej obce a poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Gonos
Zhodnotenie inovácií vzdelávacieho systému vo vybraných krajinách EÚ
April 2017Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Gregušová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou
April 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Grechová
Možnosti financovania miest Poprad a Kežmarok pomocou podporných fondov EÚ a ich efekty
April 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Grechová
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu v mestách Poprad a Kežmarok
May 2018
Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Radoslav Holeš
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
May 2021
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Horváthová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Hrabovský
School system innovations in selected EU countries and USA
April 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hrubjak
Kontrola miestnej samosprávy vo vybraných obciach okresu Námestovo
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Hukel
Lokalizačné faktory pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Vanesa Hvizdová
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
May 2021Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Ivančík
Zhodnotenie krízového plánovania vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
April 2014
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Jakabová
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
May 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Jančichová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov vo vybranom regióne
May 2016Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jančovičová
Zhodnotenie systému riadenia vzťahov s občanmi (Citizen Relationship Management - CiRM) vo vybraných samosprávach v SR
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Janota
Možnosti financovania miest Levice a Topoľčany pomocou podporných programov EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Roland Janota
Rozvojový potenciál obce Bátorove Kosihy
May 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Javorčík
Inovácie v samospráve (mestá Topoľčany a Šaľa)
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Terézia Justusová
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
April 2021Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kadlček
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Karasová
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti v okrese Nitra
April 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Kiačiková
Zhodnotenie pôsobnosti, organizácie a úloh krízového manažmentu verejnej správy v Trenčianskom kraji
April 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Koklesová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Kordošová
Rozvojový potenciál vybraných vidieckych obcí
April 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Kováčová
Funding opportunities of towns Nitra and Trnava through EU support programs
April 2015Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Kováčová
Localization factors in decision making of location of enterprises
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kováčová
Možnosti čerpania dotácií z operačného programu informatizácia spoločnosti v regióne Spišská Nová Ves
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kráľ
Dopady hospodárskej krízy na financovanie vybraných obcí
April 2013
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Krivačková
Spolupráca a rozvoj vybranej obce a poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva
May 2016
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Darina Kršková
Spolupráca a rozvoj vybranej obce a poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva
May 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Kubičková
Pripravenosť krízového manažmentu nitrianskeho kraja na mimoriadne udalosti spôsobené prírodnými činiteľmi
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kucková
Hodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pre umiestňovanie podniku
May 2012Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Kyselovičová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
April 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Lašáková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Poltár
April 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Margita Litvinová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov v regióne severného Spiša a Pienin
May 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Mandelíková
Možnosti financovania vybraných obcí regionálneho združenia Dolná Nitra pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
April 2020
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Marková
Zhodnotenie rozvojového potenciálu a jeho využitia v meste Vráble
May 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Martiška
Rozvojový potenciál mesta Nitra v oblasti športu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
April 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Martiška
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
April 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Michaličková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v regióne Bánovce nad Bebravou
April 2014
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Michalovičová
Možnosti financovania mesta Prievidza prostredníctvom podporných programov EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Minarik
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
April 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Minárová
Zhodnotenie krízového plánovania vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Mišková
Organizačná kultúra miest Žarnovica a Žiar nad Hronom
April 2019Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Andrej Mládek
Zhodnotenie krízového plánovania vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Mojžiš
School System Innovations in Selected EU Countries
April 2019
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Moravcová
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti v okresoch Trebišov a Rožňava
May 2020Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kitti Némethová
Funding opportunities of towns Nové Zámky and Komárno through EU support programs
April 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Očenášová
Hodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pre umiestňovanie podniku
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Očenášová
Možnosti financovania miest Martin a Trenčín prostredníctvom podporných programov EÚ
April 2014
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Paňková
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Martina Parmová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podniku
May 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Preinerová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Zlaté Moravce
April 2014
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Rurová
School System of Innovations in Selected EU Countries
May 2018Displaying the final thesis
83.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Dušan Sabo
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
April 2021
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Sádovská
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných obciach Mikroregiónu Terchovská dolina
April 2020
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Sádovská
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov v obciach Maňa a Trávnica
April 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Sádovská
Zhodnotenie úloh krízového manažmentu v mestách Košice a Trnava
May 2018
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Oleksandra Surkova
Nezamestnanosť na Ukrajine a jej vplyv na regionálny rozvoj
May 2019
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Svorenčíková
Funkcie krízového manažmentu vybraných obcí Žilinského kraja pri mimoriadnych udalostiach spôsobených prírodnými činiteľmi
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gergő Svoren
Inovácie v školských systémoch vo vybraných európskych krajinách
April 2020
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Svýbová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podniku
May 2014
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Ščípová
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podnikov vo vybranom regióne
May 2017
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marian Šefčík
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
May 2017Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Ševčíková
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti v okresoch Nitra a Trnava
April 2017Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Šimor
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
May 2020
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Šlahorová
Možnosti financovania miest Nové Zámky a Šaľa pomocou podporných programov EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martina Švikruhová
Zhodnotenie lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podniku
May 2013Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petronela Tkáčová
Zhodnotenie inovácií vzdelávacieho systému vo vybraných krajinách EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Tóth
Informačný systém verejnej správy
May 2012
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Turčan
Dopady mimoriadnych udalostí prírodného charakteru na financie Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Uhnáková
Spolupráca a rozvoj vybranej obce a poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva
May 2014
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vanek
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
May 2017
Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Varecha, PhD.
Rozvojový potenciál obce Mojmírovce
May 2015Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Vargová
Zhodnotenie krízového plánovania vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Vartíková
Zhodnotenie vybraných indikátorov inovačnej výkonnosti vo vybraných krajinách EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bystrík Vincúr
Potenciál rozvoja vybranej obce a alternatívne spôsoby jej rozvoja
May 2020
Displaying the final thesis
106.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dominika Zalešová
Rozvojový potenciál vybraných vidieckych obcí
April 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miloš Žák
Zhodnotenie vybraných lokalizačných faktorov pri rozhodovaní o umiestňovaní podniku
May 2014
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Žuffová, PhD.
Možnosti financovania Mikroregiónu okolo Cedronu pomocou podporných programov EÚ
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress