Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alexandra Filová, PhD.
Identification number: 1255
University e-mail: alexandra.filova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Management (FEM)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Edina Bacigálová
Organizačné usporiadanie podniku
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Natália Bačinská
Vplyv organizačných faktorov na rozhodovanie v podniku
May 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Bačinská
Zhodnotenie nadväznosti systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bianka Bajiová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
May 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bianka Bajiová
Zásobovacia logistika vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Filip Bako
Nákupný proces vo vybranom podniku
May 2021
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Bako
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Balážová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Balážová
Optimálne objednávanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Bališ
Systém odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Bednáriková
Vybrané spôsoby získavania zamestnancov v podniku
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bianka Bencová
Motivácia zamestnancov vybraného podniku
May 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Berkyová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
May 2013Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Berkyová
Špecifiká postavenia a osobnosti žien v manažérskej praxi
April 2015Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Bidelnicová
Organizačné usporiadanie podnikov
May 2016
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Bilasová
Organizačná štruktúra podniku
May 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bodorová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
May 2015
Displaying the final thesis
18.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Dominika Bogyová
Osobnosť manažéra
May 2017
Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Bianka Borovská
Japonský manažment a jeho špecifiká
June 2021
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Petra Brinďáková
Koncepcia návrhu založenia podniku
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Buranská
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Czafíková
Optimalizácia plánovania ľudských zdrojov a logistickej techniky na základe využitia digitálnej simulácie
April 2020
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriam Čuloková
Motivácia zamestnancov vo vybraných podnikateľských subjektoch
May 2014Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Dopaterová
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Drinková
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bronislava Dzinová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
May 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Ferechová
Význam tímovej práce vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Gažovičová
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gelienová
Vybrané matematické metódy používané v dopravnej a distribučnej logistike
April 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Grellová
Logistické procesy vybraného podnikateľského subjektu
April 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Grellová
Význam personálneho manažmentu pre podnikovú prax
May 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Gubáňová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hanová
Využitie nástrojov pre implementáciu a podporu rozhodovania v podnikateľskom prostredí
April 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Hegedűšová
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
April 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Hitka
Zásobovacia logistika podniku
April 2018
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tamara Hromátková
Metódy kontroly vybraného podniku
June 2021Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viktória Hudáková
Vybrané metódy využívané v logistike podniku
April 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Hurčíková
Návrh optimálneho objednávania zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Chabadová
Optimálne objednávanie zásob podniku
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Chodáková
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Illésová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
May 2016Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Mgr. Bc. Eliška Ivanová
Techniky používané pri vedení podriadených vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Karina Janečková
Organizačná štruktúra podniku
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Jánošíková
Vedenie a komunikácia v manažmente podniku
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Jelšic
Formálna a neformálna stránka organizačnej štruktúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Vojtech Jelšic
Hodnotenie vedenia ľudí vo vybranej obchodnej spoločnosti
April 2011Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marianna Kĺbiková
Kontrolný proces v manažmente podniku
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Kliská
Prijímanie a adaptácia zamestnancov
April 2014
Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dušan Kondrlík
Distribučná logistika vybraného podniku
May 2021
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Daša Kondvárová
Manažment výroby vybraného podniku
June 2021
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nina Korgóová
Rozhodovacie procesy a ich kvantifikácia
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nina Korgóová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Košťál
Hodnotenie systému podnikového vzdelávania vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klára Kováčová
Skladové hospodárstvo vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Letková
Aplikácia vybraných metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
May 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Linh Le Tuan
Návrh optimálneho objednávania zásob pomocou stratégie synchrónnej s výrobou
May 2012Displaying the final thesis
57.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Miroslava Miškovicová
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
June 2021
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Némethová
Delegovanie pracovných úloh a právomocí podriadeným zamestnancom vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Némethová
Využitie kybernetiky v práci manažérov
May 2012
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Oremová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
May 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Oreničová
Odmeňovanie, motivácia a stimulácia zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Páchniková
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
April 2013
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Patúcová
Komunikácia vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ivana Pčelárová
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
June 2021
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Pelikánová
Alokačné systémy riadenia vo výbranej spoločnosti
April 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Regína Pénzešová
Zásobovacia logistika podniku
May 2021
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Pereslényová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
April 2014
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gréta Pintérová
Metódy plánovania a rozvrhovania v logistickej praxi
April 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gréta Pintérová
Využitie rozhodovacích stromov v práci manažéra
May 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Pokorná
Vedenie a motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Poláčiková
Úloha manažéra pri riešení medziľudských vzťahov v podniku
May 2018
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Emma Pospišilová
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
May 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Priekopová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Remková
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
May 2013Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Remková
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
April 2015
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Romana Rumanová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Sedmáková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Solčanská
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Strákošová
Rozvrhovanie a plánovanie využívané v logistickej a manažérskej praxi samosprávy
April 2016
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Stupková
Efektívna komunikácia manažérov a zamestnancov vo výbranom podnikateľskom subjekte
May 2014
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Stupková
Vybrané metódy rozvrhovania v logistickej praxi podniku
April 2016
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Šlosiarová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
May 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Teleková
Manažérske rozhodovanie pri výbere zamestnancov vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Tolarovičová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Tolarovičová
Získavanie a výber ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Tóth
Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Paulína Trojáková
Zhodnotenie externého a interného prostredia vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriam Turzová
Komunikácia v podniku ako podmienka vytvárania interpersonálnych vzťahov
May 2014
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marián Urbánek
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
June 2021
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Valentová
Štýl vedenia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Kristína Valentová
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
May 2021
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Vaššová
Osobnosť manažéra a štýl vedenia
May 2020
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Verčimáková
Aplikácia kvantitatívnych metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
May 2016Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Višňovský
Zásobovanie vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Vnučková
Tím a tímový prístup využívaný v manažmente podniku
May 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Vršecká
Rozhodovanie pri výbere ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Romana Výberová
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
May 2012Displaying the final thesis
98.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tímea Zábudlá
Osobnosť manažéra
May 2017
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Záhorská
Spôsoby zdokonaľovania kontroly zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Zajíčková
Distribučná logistika vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Zajičková
Spôsoby zdokonaľovania kontroly vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Zaujec
Zásobovacia logistika podniku
April 2019
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Zvarová
Medziľudské vzťahy a ich význam v manažmente podniku
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress