Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alexandra Filová, PhD.
Identifikačné číslo: 1255
Univerzitný e-mail: alexandra.filova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Bačinská
Vplyv organizačných faktorov na rozhodovanie v podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Bačinská
Zhodnotenie nadväznosti systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Bajiová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Bianka Bajiová
Zásobovacia logistika vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Bako
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Balážová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Balážová
Optimálne objednávanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bališ
Systém odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Bednáriková
Vybrané spôsoby získavania zamestnancov v podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bianka Bencová
Motivácia zamestnancov vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Berkyová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Berkyová
Špecifiká postavenia a osobnosti žien v manažérskej praxi
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Bidelnicová
Organizačné usporiadanie podnikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Bilasová
Organizačná štruktúra podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Bodorová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dominika Bogyová
Osobnosť manažéra
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Brinďáková
Koncepcia návrhu založenia podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Buranská
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Linda Czafíková
Rozvrhovanie úloh v logistike podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriam Čuloková
Motivácia zamestnancov vo vybraných podnikateľských subjektoch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Dopaterová
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Drinková
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bronislava Dzinová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Ferechová
Význam tímovej práce vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Gažovičová
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gelienová
Vybrané matematické metódy používané v dopravnej a distribučnej logistike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Grellová
Logistické procesy vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Grellová
Význam personálneho manažmentu pre podnikovú prax
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Gubáňová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hanová
Využitie nástrojov pre implementáciu a podporu rozhodovania v podnikateľskom prostredí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Hegedűšová
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Hitka
Zásobovacia logistika podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Viktória Hudáková
Vybrané kvantitatívne metódy využívané v logistike podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hurčíková
Návrh optimálneho objednávania zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Chabadová
Optimálne objednávanie zásob podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Chodáková
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Illésová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Mgr. Bc. Eliška Ivanová
Techniky používané pri vedení podriadených vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Janečková
Organizačná štruktúra podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Jánošíková
Vedenie a komunikácia v manažmente podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtech Jelšic
Formálna a neformálna stránka organizačnej štruktúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vojtech Jelšic
Hodnotenie vedenia ľudí vo vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marianna Kĺbiková
Kontrolný proces v manažmente podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Kliská
Prijímanie a adaptácia zamestnancov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Korgóová
Rozhodovacie procesy a ich kvantifikácia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Korgóová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Košťál
Hodnotenie systému podnikového vzdelávania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Klára Kováčová
Skladové hospodárstvo vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Letková
Aplikácia vybraných metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linh Le Tuan
Návrh optimálneho objednávania zásob pomocou stratégie synchrónnej s výrobou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Némethová
Delegovanie pracovných úloh a právomocí podriadeným zamestnancom vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Némethová
Využitie kybernetiky v práci manažérov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Oremová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Oreničová
Odmeňovanie, motivácia a stimulácia zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Páchniková
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Patúcová
Komunikácia vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Pelikánová
Alokačné systémy riadenia vo výbranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Pereslényová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gréta Pintérová
Metódy plánovania a rozvrhovania v logistickej praxi
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gréta Pintérová
Využitie rozhodovacích stromov v práci manažéra
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Pokorná
Vedenie a motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Poláčiková
Úloha manažéra pri riešení medziľudských vzťahov v podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Priekopová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Remková
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Remková
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Rumanová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Sedmáková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Edina Sládečková
Organizačné usporiadanie podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Solčanská
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Strákošová
Rozvrhovanie a plánovanie využívané v logistickej a manažérskej praxi samosprávy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Stupková
Efektívna komunikácia manažérov a zamestnancov vo výbranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Stupková
Vybrané metódy rozvrhovania v logistickej praxi podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Šlosiarová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Teleková
Manažérske rozhodovanie pri výbere zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Tolarovičová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Tolarovičová
Získavanie a výber ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Tóth
Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Trojáková
Zhodnotenie externého a interného prostredia vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriam Turzová
Komunikácia v podniku ako podmienka vytvárania interpersonálnych vzťahov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Valentová
Štýl vedenia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Vargová, PhD.
Motivácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti zamestnancov v podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Vaššová
Osobnosť manažéra a štýl vedenia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Verčimáková
Aplikácia kvantitatívnych metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matúš Višňovský
Zásobovanie vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Vnučková
Tím a tímový prístup využívaný v manažmente podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Vršecká
Rozhodovanie pri výbere ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Výberová
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tímea Zábudlá
Osobnosť manažéra
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Záhorská
Spôsoby zdokonaľovania kontroly zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Zajíčková
Distribučná logistika vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Zajičková
Spôsoby zdokonaľovania kontroly vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Zaujec
Zásobovacia logistika podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Zvarová
Medziľudské vzťahy a ich význam v manažmente podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná