Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alexandra Filová, PhD.
Identifikačné číslo: 1255
Univerzitný e-mail: alexandra.filova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Projekty          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Edina Bacigálová
Organizačné usporiadanie podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Bačinská
Vplyv organizačných faktorov na rozhodovanie v podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Bačinská
Zhodnotenie nadväznosti systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bianka Bajiová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bianka Bajiová
Zásobovacia logistika vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Bako
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Balážová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Balážová
Optimálne objednávanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Bališ
Systém odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Bednáriková
Vybrané spôsoby získavania zamestnancov v podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bianka Bencová
Motivácia zamestnancov vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Berkyová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Berkyová
Špecifiká postavenia a osobnosti žien v manažérskej praxi
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Bidelnicová
Organizačné usporiadanie podnikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Kristína Bilasová
Organizačná štruktúra podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Bodorová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Dominika Bogyová
Osobnosť manažéra
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Brinďáková
Koncepcia návrhu založenia podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Buranská
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Czafíková
Optimalizácia plánovania ľudských zdrojov a logistickej techniky na základe využitia digitálnej simulácie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miriam Čuloková
Motivácia zamestnancov vo vybraných podnikateľských subjektoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Dopaterová
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miriama Drinková
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Bronislava Dzinová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Ferechová
Význam tímovej práce vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Gažovičová
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Gelienová
Vybrané matematické metódy používané v dopravnej a distribučnej logistike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Grellová
Logistické procesy vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Grellová
Význam personálneho manažmentu pre podnikovú prax
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Gubáňová
Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Hanová
Využitie nástrojov pre implementáciu a podporu rozhodovania v podnikateľskom prostredí
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Hegedűšová
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Hitka
Zásobovacia logistika podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Hudáková
Vybrané metódy využívané v logistike podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Hurčíková
Návrh optimálneho objednávania zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Chabadová
Optimálne objednávanie zásob podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Romana Chodáková
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Illésová
Manažérska komunikácia a jej aplikácia v podnikateľskej praxi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Bc. Eliška Ivanová
Techniky používané pri vedení podriadených vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Karina Janečková
Organizačná štruktúra podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Jánošíková
Vedenie a komunikácia v manažmente podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vojtech Jelšic
Formálna a neformálna stránka organizačnej štruktúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vojtech Jelšic
Hodnotenie vedenia ľudí vo vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Marianna Kĺbiková
Kontrolný proces v manažmente podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Erika Kliská
Prijímanie a adaptácia zamestnancov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Korgóová
Rozhodovacie procesy a ich kvantifikácia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Korgóová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Košťál
Hodnotenie systému podnikového vzdelávania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klára Kováčová
Skladové hospodárstvo vo vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Letková
Aplikácia vybraných metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Linh Le Tuan
Návrh optimálneho objednávania zásob pomocou stratégie synchrónnej s výrobou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Némethová
Delegovanie pracovných úloh a právomocí podriadeným zamestnancom vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Némethová
Využitie kybernetiky v práci manažérov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karina Oremová
Práca manažéra pri hodnotení podriadených
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Oreničová
Odmeňovanie, motivácia a stimulácia zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Páchniková
Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom agropotravinárskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Patúcová
Komunikácia vo vybranom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Pelikánová
Alokačné systémy riadenia vo výbranej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Pereslényová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gréta Pintérová
Metódy plánovania a rozvrhovania v logistickej praxi
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gréta Pintérová
Využitie rozhodovacích stromov v práci manažéra
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Pokorná
Vedenie a motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Poláčiková
Úloha manažéra pri riešení medziľudských vzťahov v podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Emma Pospišilová
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Priekopová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Remková
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Remková
Použitie matematických metód v dopravnej logistike
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Rumanová
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Sedmáková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Solčanská
Motivácia a vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Strákošová
Rozvrhovanie a plánovanie využívané v logistickej a manažérskej praxi samosprávy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Stupková
Efektívna komunikácia manažérov a zamestnancov vo výbranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Stupková
Vybrané metódy rozvrhovania v logistickej praxi podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Šlosiarová
Možnosti riešenia rozhodovacích problémov v podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Teleková
Manažérske rozhodovanie pri výbere zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Tolarovičová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Tolarovičová
Získavanie a výber ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Lukáš Tóth
Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Trojáková
Zhodnotenie externého a interného prostredia vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriam Turzová
Komunikácia v podniku ako podmienka vytvárania interpersonálnych vzťahov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Valentová
Štýl vedenia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Veronika Vaššová
Osobnosť manažéra a štýl vedenia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Verčimáková
Aplikácia kvantitatívnych metód pri podpore manažérskeho rozhodovania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Matúš Višňovský
Zásobovanie vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Vnučková
Tím a tímový prístup využívaný v manažmente podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Vršecká
Rozhodovanie pri výbere ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Výberová
Efektívne využitie neverbálnej komunikácie pri práci s klientom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tímea Zábudlá
Osobnosť manažéra
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Záhorská
Spôsoby zdokonaľovania kontroly zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Zajíčková
Distribučná logistika vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Zajičková
Spôsoby zdokonaľovania kontroly vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Zaujec
Zásobovacia logistika podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Zvarová
Medziľudské vzťahy a ich význam v manažmente podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná