Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikační číslo: 1258
Univerzitní e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jarmila Antalová
Zviditeľnenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Audyová
Monitorovanie pohybu potravín v dodávateľsko-odberateľskom reťazci ako nový nástroj marketingu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and consumer segments in chosen product segment
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and packaging of chosen product
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erik Baláž
Exportný marketing a exportné aktivity vybranej spoločnosti.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Ballon
Internetový marketing: Vybrané nástroje uplatňované prostredníctvom internetu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Bírová
Generačný marketing: Odlišné vnímanie v segmente potravín
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marcela Blahová
Význam rozšírenia produktového portfólia a dopad na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Brucker
Využitie internetového marketingu v praxi vybraného podniku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Bullová
Geomarketing a lokalizácia vybraných predajní z pohľadu marketingu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Bullová
Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bianka Búšová
Marketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnosti
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Cibulová
Vnímanie imidžu krajiny pôvodu produktu a tendencia označovania "made in" na obaloch produktov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Cibulová
Zdravý životný štýl spotrebiteľa: Inovačná stratégia vybraných 100% ovčích výrobkov v povedomí spotrebiteľov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Csanda
Vplyv vybraných reklamých symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Číková
Marketing aplikovaný na bankový sektor v čase krízy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miriama Drinková
Verný zákazník na konkurenčnom trhu s vernostnými kartami
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Duchovič
Aplikácia nástroja PRODUCT PLACEMENT vo filmovej a seriálovej tvorbe: Zacielené na potravinárske produkty a služby
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nikola Dunková
Pozicioning regionálnych potravín vo vybranom reťazci a návrh zlepšenia ich predajnosti
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Ďúran
Sociálne a udržateľné marketingové prístupy v praxi podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Együdová
Komparácia online a offline nakupovania z pohľadu faktoru času
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Együdová
Marketing kaviarenskej kultúry a jeho využitie ako nástroj na trávenie voľného času.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Elena Gajdošíková
Komparatívna štúdia vybraných kampaní realizovaných Guerilla marketingom.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Elena Gajdošíková
Negatívny dopad marketingu na spotrebiteľov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Godová
Gastronómia ako konkurencieschopná obchodná služba vo vybranej oblasti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriel Hengerič
Exportný marketing ako forma vstupu firmy na zahraničný trh
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Hippová
Cool marketing a marketingová štúdia značkovej politiky mladej generácie spotrebiteľov vo veku 15-35 rokov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martin Hrnčár
Využitie vybraného marketingového nástroja pri uvádzaní nového produktu na trh
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Humajová
Privátne značky a ich význam v neuromarketingovej štúdií
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Humajová
Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov, doplnené o analýzu vnímania reklamy detským zákazníkom do predškolského veku.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí slovenského stavebného priemyslu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Reštauračný marketing a faktory prostredia vybranej prevádzky vplývajúce na hostí
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Jakubíková
Shopper marketing a sezónnosť produktov v nákupnej prevádzke
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrícia Janičová
VPLYV ARÓMA MARKETINGU A REŠTAURAČNÝ MARKETING VYBRANEJ PREVÁDZKY
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Jašičková
Komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu zacielené na vybrané produkty
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Jašičková
Marketing služieb: Zacielené na vybraný bankový subjekt
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Barbora Juríková
Marketing odpadu: Udržateľné tendencie v zodpovednej spotrebe
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Denisa Kahanová
Komparácia a význam predaja v novom a starom formáte McDonald´s
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Kalocsányiová
Marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Klas
Presadenie sa podniku v konkurenčnom prostredí a budovanie imidžu značky na trhu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Denisa Knížatová
Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Denisa Knížatová
Vplyv nasadenia marketingového nástroja a dopad na predaj vybraného produktu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Kochan
Firemná identita vybraného mliekarenského podniku a jej vplyv na medzinárodné spotrebiteľské správanie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Kotlárová
Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Kotlárová
Vplyv vybraného trendu v potravinárstve na slovenského spotrebiteľa s dôrazom na súčasný životný štýl
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viktória Kováčová
Marketing and Innovation Strategies Oriented on Selected Product Segment.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kováčová
Franchising ako forma vstupu na zahraničný trh: Umiestnenie značky na vybranom trhu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tibor Kováč
Komparácia vybraných právnych foriem podnikania
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Kovalinková
Hromadné nakupovanie: Nová forma cenového nákupu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Krajčíková
Country marketing a imidž vybranej krajiny pôvodu produktu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Križanová
Porovnanie destinačného marketingu a implementácia nástroja marketingového mixu v city marketingu na vybraných trhoch
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Uplatňovanie nástrojov komunikačného mixu v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Zviditeľnenie významu marketingu zameraného na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Kucharová
Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucia Kunská
Ponuka služieb a marketing služieb cestovnej kancelárie
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Liliana Kuťková
Lokalizácia vybraných služieb a jej dopad na realizáciu vybraných marketingových nástrojov.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Liliana Kuťková
Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Róberta Kvasňovská
City marketing ako nástroj na prilákanie turistov.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róberta Kvasňovská
Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šimon Lacena
Consumer behaviour by purchasing of soft drink segment in the comparison of Slovakia and Russia
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Intenzita spotrebiteľskej preferencie pri rozhodovaní o nákupe domácich verzus zahraničných potravinárskych produktov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Trvalo udržateľný marketing a spotreba: Zacielené na využitie v ekologickom marketingu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Lenická
Selected consumer ‘demographic characteristics of product segment in the comparison of two markets
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Lenická
Using of Mobile Applications in Marketing by Young Consumers Addressing
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Letovancová
Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Lhotová
Imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie inovatívneho marketingu v praxi podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Magová
Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Magyarová
International cultural environment of selected countries: Comparing of different ethnic food preferencies
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Magyarová
Sensory marketing: Taste and smell of chosen product at two different markets
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Karolína Mareková
Aróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarni
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Masárik
Cenová politika mobilných operátorov na Slovensku: Predajné praktiky v praxi
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Masárik
Vplyv emocionálnych apelov vybraného produktu na spotrebiteľský zážitok z nakupovania
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Mašková
Marketingové zviditeľnenie vybraného regiónu prostredníctvom ponuky služieb
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rastislav Medveď
Marketing strategy of global product applied on chosen regional agrifood product
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Mészáros
Branding of food products and their positioning at the Slovak market
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Ján Milan
Trendy v agroturizme a návrh koncepcie zatraktívnenia trendov na vybraných trhoch
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alica Mladá
Globálne-regionálne-lokálne aspekty vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alica Mladá
Rebranding, remodeling a komparatívna štúdia vo vybranom subjekte
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Nagyová
Komunikačné apely slovenského mediálneho trhu a ich vplyv na motiváciu a vnímanie spotrebiteľov pri kúpe produktov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Novotná
Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matej Ondrejička
Proposal of Marketing Tools For the Selected Company
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bibiána Oťapková
Zelený marketing a jeho uplatnenie v podnikovej praxi na Slovensku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Natália Packová
Marketing služieb: Zacielené na vybraný podnik v sektore stavebnín
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatiana Palková
Minimalizmus ako nový trend na trhu potravín a jeho význam v spotrebiteľskom správaní
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Pánis
Športový marketing vybraného futbalového klubu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Pastoreková
Vnímanie marketingových atribútov na vybranej vzorke potravín očami slovenských spotrebiteľov.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Pastoreková
Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Penxa
Medzinárodné marketingové prostredie: Positioning produktov vo vybraných krajinách
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Petriľák
Sieťový marketing a jeho praktické využitie vo vybranej spoločnosti.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Podmanická
Marketingový manažment vybraného mesta a jeho propagácia
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvia Podmanická
Vplyv nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Priesolová
Communication of Nitra´s municipality with its citizens
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erika Rémesová
Postavenie slovenského biospotrebiteľa v súčasnom trende zdravého životného štýlu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Nákupná motivácia spotrebiteľa ovplyvnená reklamnými médiami
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Senior marketing: Zmeny správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Rosinská
Marketing služieb vo vybranej prevádzke
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renáta Ruttkayová
Vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Radka Rybanská
Zhodnotenie predajného priestoru vybraného sortimentu a jeho vnímanie spotrebiteľmi
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Salvová
Komparácia multilevelového marketingu a marketingovej komunikácie v kontexte teórie a praxe
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Stach
Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Strapková
Budúcnosť privátnych značiek v maloobchode
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Szekeresová
Marketingový mix a inovatívny marketing v skúmanom podniku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radoslav Šabík
Projekt rozvoja turistickej atraktivity regiónu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Ščavnická
Vývoj reklamného trhu SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Diana Šebőková
Skúmanie vybraných demografických charakteristík spotrebiteľského správania v segmente zeleniny
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Šindlerová
Business-marketing program of gastronomy service´ opening on two markets
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nina Šindlerová
The perception of visual stimulus in chosen restaurant
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Štrbavý
Aktualne trendy vyvoja maloobchodu v podmienkach Slovenskej republiky: Zacielené na TESCO STORES SR a.s.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Štrbíková
Udržateľnosť spotreby: Aplikácia vybraných marketingových nástrojov sociálneho marketingu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Trenčiansky
Doing Business in Slovakia in Comparison with Selected Countries: Marketing and Trade Opportunities and Threats
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Udvorková
Komparácia nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami: Zacielené na výrobkovú politiku.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivona Vajdová
Komparácia destinačného marketingu dvoch vybraných krajín.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivona Vajdová
Shopper marketing a trendy v spotrebiteľskom správaní
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Zelenková
Budovanie imidžu produktu vo vybranom podniku a jeho vnímanie spotrebiteľom
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Zelenková
Nákupná motivácia spotrebiteľ ovplyvnená vonkajšími reklamnými médiami
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Matúš Žemla
Socialne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Žemla
Sociálne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Žilinčíková
Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována