Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identification number: 1258
University e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Antalová
Zviditeľnenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Audyová
Monitorovanie pohybu potravín v dodávateľsko-odberateľskom reťazci ako nový nástroj marketingu
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and consumer segments in chosen product segment
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and packaging of chosen product
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Baláž
Exportný marketing a exportné aktivity vybranej spoločnosti.
April 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Ballon
Internetový marketing: Vybrané nástroje uplatňované prostredníctvom internetu
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Bírová
Generačný marketing: Odlišné vnímanie v segmente potravín
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marcela Blahová
Význam rozšírenia produktového portfólia a dopad na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Brucker
Využitie internetového marketingu v praxi vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Bullová
Geomarketing a lokalizácia vybraných predajní z pohľadu marketingu
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Bullová
Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bianka Búšová
Marketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnosti
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Cibulová
Vnímanie imidžu krajiny pôvodu produktu a tendencia označovania "made in" na obaloch produktov
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Cibulová
Zdravý životný štýl spotrebiteľa: Inovačná stratégia vybraných 100% ovčích výrobkov v povedomí spotrebiteľov
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Csanda
Vplyv vybraných reklamých symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Číková
Marketing aplikovaný na bankový sektor v čase krízy
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Drinková
Verný zákazník na konkurenčnom trhu s vernostnými kartami
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Duchovič
Aplikácia nástroja PRODUCT PLACEMENT vo filmovej a seriálovej tvorbe: Zacielené na potravinárske produkty a služby
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Dunková
Pozicioning regionálnych potravín vo vybranom reťazci a návrh zlepšenia ich predajnosti
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Ďúran
Sociálne a udržateľné marketingové prístupy v praxi podniku
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Együdová
Komparácia online a offline nakupovania z pohľadu faktoru času
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Együdová
Marketing kaviarenskej kultúry a jeho využitie ako nástroj na trávenie voľného času.
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Elena Gajdošíková
Komparatívna štúdia vybraných kampaní realizovaných Guerilla marketingom.
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Gajdošíková
Negatívny dopad marketingu na spotrebiteľov
April 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Godová
Gastronómia ako konkurencieschopná obchodná služba vo vybranej oblasti
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Hengerič
Exportný marketing ako forma vstupu firmy na zahraničný trh
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Hippová
Cool marketing a marketingová štúdia značkovej politiky mladej generácie spotrebiteľov vo veku 15-35 rokov
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Hrnčár
Využitie vybraného marketingového nástroja pri uvádzaní nového produktu na trh
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Humajová
Privátne značky a ich význam v neuromarketingovej štúdií
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Humajová
Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov, doplnené o analýzu vnímania reklamy detským zákazníkom do predškolského veku.
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Jagdwirthová
Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí slovenského stavebného priemyslu
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Jagdwirthová
Reštauračný marketing a faktory prostredia vybranej prevádzky vplývajúce na hostí
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Jakubíková
Shopper marketing a sezónnosť produktov v nákupnej prevádzke
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Janičová
VPLYV ARÓMA MARKETINGU A REŠTAURAČNÝ MARKETING VYBRANEJ PREVÁDZKY
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jašičková
Komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu zacielené na vybrané produkty
April 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Jašičková
Marketing služieb: Zacielené na vybraný bankový subjekt
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Juríková
Marketing odpadu: Udržateľné tendencie v zodpovednej spotrebe
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Kahanová
Komparácia a význam predaja v novom a starom formáte McDonald´s
April 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kalocsányiová
Marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Klas
Presadenie sa podniku v konkurenčnom prostredí a budovanie imidžu značky na trhu
April 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Knížatová
Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Knížatová
Vplyv nasadenia marketingového nástroja a dopad na predaj vybraného produktu
April 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kochan
Firemná identita vybraného mliekarenského podniku a jej vplyv na medzinárodné spotrebiteľské správanie
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kotlárová
Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kotlárová
Vplyv vybraného trendu v potravinárstve na slovenského spotrebiteľa s dôrazom na súčasný životný štýl
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Kováčová
Marketing and Innovation Strategies Oriented on Selected Product Segment.
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kováčová
Franchising ako forma vstupu na zahraničný trh: Umiestnenie značky na vybranom trhu
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tibor Kováč
Komparácia vybraných právnych foriem podnikania
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Kovalinková
Hromadné nakupovanie: Nová forma cenového nákupu
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Krajčíková
Country marketing a imidž vybranej krajiny pôvodu produktu
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Križanová
Porovnanie destinačného marketingu a implementácia nástroja marketingového mixu v city marketingu na vybraných trhoch
April 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Uplatňovanie nástrojov komunikačného mixu v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu
April 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Zviditeľnenie významu marketingu zameraného na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu.
April 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kucharová
Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Kunská
Ponuka služieb a marketing služieb cestovnej kancelárie
May 2019Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Liliana Kuťková
Lokalizácia vybraných služieb a jej dopad na realizáciu vybraných marketingových nástrojov.
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Liliana Kuťková
Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení
April 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róberta Kvasňovská
City marketing ako nástroj na prilákanie turistov.
May 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róberta Kvasňovská
Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste
April 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Lacena
Consumer behaviour by purchasing of soft drink segment in the comparison of Slovakia and Russia
April 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Lenčešová
Intenzita spotrebiteľskej preferencie pri rozhodovaní o nákupe domácich verzus zahraničných potravinárskych produktov
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Lenčešová
Trvalo udržateľný marketing a spotreba: Zacielené na využitie v ekologickom marketingu
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lenická
Selected consumer ‘demographic characteristics of product segment in the comparison of two markets
April 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lenická
Using of Mobile Applications in Marketing by Young Consumers Addressing
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Letovancová
Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke.
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Lhotová
Imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie inovatívneho marketingu v praxi podniku
April 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Magová
Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku
April 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Magyarová
International cultural environment of selected countries: Comparing of different ethnic food preferencies
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Magyarová
Sensory marketing: Taste and smell of chosen product at two different markets
April 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Mareková
Aróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarni
April 2020Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Masárik
Cenová politika mobilných operátorov na Slovensku: Predajné praktiky v praxi
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Masárik
Vplyv emocionálnych apelov vybraného produktu na spotrebiteľský zážitok z nakupovania
April 2018Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Mašková
Marketingové zviditeľnenie vybraného regiónu prostredníctvom ponuky služieb
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Medveď
Marketing strategy of global product applied on chosen regional agrifood product
May 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Mészáros
Branding of food products and their positioning at the Slovak market
May 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ján Milan
Trendy v agroturizme a návrh koncepcie zatraktívnenia trendov na vybraných trhoch
April 2020Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alica Mladá
Globálne-regionálne-lokálne aspekty vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alica Mladá
Rebranding, remodeling a komparatívna štúdia vo vybranom subjekte
April 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Nagyová
Komunikačné apely slovenského mediálneho trhu a ich vplyv na motiváciu a vnímanie spotrebiteľov pri kúpe produktov
April 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Novotná
Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom
April 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Ondrejička
Proposal of Marketing Tools For the Selected Company
May 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiána Oťapková
Zelený marketing a jeho uplatnenie v podnikovej praxi na Slovensku
April 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Packová
Marketing služieb: Zacielené na vybraný podnik v sektore stavebnín
May 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Palková
Minimalizmus ako nový trend na trhu potravín a jeho význam v spotrebiteľskom správaní
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Pánis
Športový marketing vybraného futbalového klubu
May 2019Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Pastoreková
Vnímanie marketingových atribútov na vybranej vzorke potravín očami slovenských spotrebiteľov.
April 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Pastoreková
Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
April 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Penxa
Medzinárodné marketingové prostredie: Positioning produktov vo vybraných krajinách
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Petriľák
Sieťový marketing a jeho praktické využitie vo vybranej spoločnosti.
May 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Podmanická
Marketingový manažment vybraného mesta a jeho propagácia
May 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Podmanická
Vplyv nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela
April 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Priesolová
Communication of Nitra´s municipality with its citizens
May 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Rémesová
Postavenie slovenského biospotrebiteľa v súčasnom trende zdravého životného štýlu
May 2012Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kvetoslava Rolincová
Nákupná motivácia spotrebiteľa ovplyvnená reklamnými médiami
May 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kvetoslava Rolincová
Senior marketing: Zmeny správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku
April 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Rosinská
Marketing služieb vo vybranej prevádzke
May 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Ruttkayová
Vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov
April 2016Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radka Rybanská
Zhodnotenie predajného priestoru vybraného sortimentu a jeho vnímanie spotrebiteľmi
April 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Salvová
Komparácia multilevelového marketingu a marketingovej komunikácie v kontexte teórie a praxe
May 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Stach
Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu
April 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Strapková
Budúcnosť privátnych značiek v maloobchode
April 2014Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Szekeresová
Marketingový mix a inovatívny marketing v skúmanom podniku
May 2017Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Šabík
Projekt rozvoja turistickej atraktivity regiónu
April 2013Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Ščavnická
Vývoj reklamného trhu SR
May 2014Displaying the final thesis
105.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Diana Šebőková
Skúmanie vybraných demografických charakteristík spotrebiteľského správania v segmente zeleniny
April 2020Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Šindlerová
Business-marketing program of gastronomy service´ opening on two markets
April 2019Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Šindlerová
The perception of visual stimulus in chosen restaurant
May 2017Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Štrbavý
Aktualne trendy vyvoja maloobchodu v podmienkach Slovenskej republiky: Zacielené na TESCO STORES SR a.s.
April 2013Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Štrbíková
Udržateľnosť spotreby: Aplikácia vybraných marketingových nástrojov sociálneho marketingu
April 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Trenčiansky
Doing Business in Slovakia in Comparison with Selected Countries: Marketing and Trade Opportunities and Threats
May 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Udvorková
Komparácia nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami: Zacielené na výrobkovú politiku.
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivona Vajdová
Komparácia destinačného marketingu dvoch vybraných krajín.
May 2015Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Vajdová
Shopper marketing a trendy v spotrebiteľskom správaní
May 2017Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Zelenková
Budovanie imidžu produktu vo vybranom podniku a jeho vnímanie spotrebiteľom
April 2014Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Zelenková
Nákupná motivácia spotrebiteľ ovplyvnená vonkajšími reklamnými médiami
May 2012Displaying the final thesis
116.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matúš Žemla
Socialne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
April 2014Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Žemla
Sociálne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
April 2015Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Žilinčíková
Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress