Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Antalová
Zviditeľnenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Audyová
Monitorovanie pohybu potravín v dodávateľsko-odberateľskom reťazci ako nový nástroj marketingu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and consumer segments in chosen product segment
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bábiková
Brand marketing and packaging of chosen product
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Baláž
Exportný marketing a exportné aktivity vybranej spoločnosti.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Ballon
Internetový marketing: Vybrané nástroje uplatňované prostredníctvom internetu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Bírová
Generačný marketing: Odlišné vnímanie v segmente potravín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marcela Blahová
Význam rozšírenia produktového portfólia a dopad na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Brucker
Využitie internetového marketingu v praxi vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Bullová
Geomarketing a lokalizácia vybraných predajní z pohľadu marketingu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Bullová
Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bianka Búšová
Marketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Cibulová
Vnímanie imidžu krajiny pôvodu produktu a tendencia označovania "made in" na obaloch produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Cibulová
Zdravý životný štýl spotrebiteľa: Inovačná stratégia vybraných 100% ovčích výrobkov v povedomí spotrebiteľov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Csanda
Vplyv vybraných reklamých symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Číková
Marketing aplikovaný na bankový sektor v čase krízy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Drinková
Verný zákazník na konkurenčnom trhu s vernostnými kartami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Duchovič
Aplikácia nástroja PRODUCT PLACEMENT vo filmovej a seriálovej tvorbe: Zacielené na potravinárske produkty a služby
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Dunková
Pozicioning regionálnych potravín vo vybranom reťazci a návrh zlepšenia ich predajnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Ďúran
Sociálne a udržateľné marketingové prístupy v praxi podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Együdová
Komparácia online a offline nakupovania z pohľadu faktoru času
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Együdová
Marketing kaviarenskej kultúry a jeho využitie ako nástroj na trávenie voľného času.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Gajdošíková
Komparatívna štúdia vybraných kampaní realizovaných Guerilla marketingom.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Gajdošíková
Negatívny dopad marketingu na spotrebiteľov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Godová
Gastronómia ako konkurencieschopná obchodná služba vo vybranej oblasti
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Hengerič
Exportný marketing ako forma vstupu firmy na zahraničný trh
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hippová
Cool marketing a marketingová štúdia značkovej politiky mladej generácie spotrebiteľov vo veku 15-35 rokov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Hrnčár
Využitie vybraného marketingového nástroja pri uvádzaní nového produktu na trh
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Humajová
Privátne značky a ich význam v neuromarketingovej štúdií
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Humajová
Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov, doplnené o analýzu vnímania reklamy detským zákazníkom do predškolského veku.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí slovenského stavebného priemyslu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Reštauračný marketing a faktory prostredia vybranej prevádzky vplývajúce na hostí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Jakubíková
Shopper marketing a sezónnosť produktov v nákupnej prevádzke
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Janičová
VPLYV ARÓMA MARKETINGU A REŠTAURAČNÝ MARKETING VYBRANEJ PREVÁDZKY
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Jašičková
Komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu zacielené na vybrané produkty
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Jašičková
Marketing služieb: Zacielené na vybraný bankový subjekt
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Juríková
Marketing odpadu: Udržateľné tendencie v zodpovednej spotrebe
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Denisa Kahanová
Komparácia a význam predaja v novom a starom formáte McDonald´s
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kalocsányiová
Marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Klas
Presadenie sa podniku v konkurenčnom prostredí a budovanie imidžu značky na trhu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Knížatová
Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Denisa Knížatová
Vplyv nasadenia marketingového nástroja a dopad na predaj vybraného produktu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Kochan
Firemná identita vybraného mliekarenského podniku a jej vplyv na medzinárodné spotrebiteľské správanie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kotlárová
Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kotlárová
Vplyv vybraného trendu v potravinárstve na slovenského spotrebiteľa s dôrazom na súčasný životný štýl
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Kováčová
Marketing and Innovation Strategies Oriented on Selected Product Segment.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kováčová
Franchising ako forma vstupu na zahraničný trh: Umiestnenie značky na vybranom trhu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Kováč
Komparácia vybraných právnych foriem podnikania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Kovalinková
Hromadné nakupovanie: Nová forma cenového nákupu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Krajčíková
Country marketing a imidž vybranej krajiny pôvodu produktu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Križanová
Porovnanie destinačného marketingu a implementácia nástroja marketingového mixu v city marketingu na vybraných trhoch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Uplatňovanie nástrojov komunikačného mixu v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Zviditeľnenie významu marketingu zameraného na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Kucharová
Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Kunská
Ponuka služieb a marketing služieb cestovnej kancelárie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Liliana Kuťková
Lokalizácia vybraných služieb a jej dopad na realizáciu vybraných marketingových nástrojov.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Liliana Kuťková
Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róberta Kvasňovská
City marketing ako nástroj na prilákanie turistov.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róberta Kvasňovská
Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Lacena
Consumer behaviour by purchasing of soft drink segment in the comparison of Slovakia and Russia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Intenzita spotrebiteľskej preferencie pri rozhodovaní o nákupe domácich verzus zahraničných potravinárskych produktov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Trvalo udržateľný marketing a spotreba: Zacielené na využitie v ekologickom marketingu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Lenická
Selected consumer ‘demographic characteristics of product segment in the comparison of two markets
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Lenická
Using of Mobile Applications in Marketing by Young Consumers Addressing
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Letovancová
Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Lhotová
Imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie inovatívneho marketingu v praxi podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Magová
Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Magyarová
International cultural environment of selected countries: Comparing of different ethnic food preferencies
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Magyarová
Sensory marketing: Taste and smell of chosen product at two different markets
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Karolína Mareková
Aróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarni
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Masárik
Cenová politika mobilných operátorov na Slovensku: Predajné praktiky v praxi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Masárik
Vplyv emocionálnych apelov vybraného produktu na spotrebiteľský zážitok z nakupovania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Mašková
Marketingové zviditeľnenie vybraného regiónu prostredníctvom ponuky služieb
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Medveď
Marketing strategy of global product applied on chosen regional agrifood product
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Mészáros
Branding of food products and their positioning at the Slovak market
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ján Milan
Trendy v agroturizme a návrh koncepcie zatraktívnenia trendov na vybraných trhoch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alica Mladá
Globálne-regionálne-lokálne aspekty vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alica Mladá
Rebranding, remodeling a komparatívna štúdia vo vybranom subjekte
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Nagyová
Komunikačné apely slovenského mediálneho trhu a ich vplyv na motiváciu a vnímanie spotrebiteľov pri kúpe produktov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Novotná
Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Ondrejička
Proposal of Marketing Tools For the Selected Company
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bibiána Oťapková
Zelený marketing a jeho uplatnenie v podnikovej praxi na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Packová
Marketing služieb: Zacielené na vybraný podnik v sektore stavebnín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Palková
Minimalizmus ako nový trend na trhu potravín a jeho význam v spotrebiteľskom správaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Pánis
Športový marketing vybraného futbalového klubu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Pastoreková
Vnímanie marketingových atribútov na vybranej vzorke potravín očami slovenských spotrebiteľov.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Pastoreková
Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Penxa
Medzinárodné marketingové prostredie: Positioning produktov vo vybraných krajinách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Petriľák
Sieťový marketing a jeho praktické využitie vo vybranej spoločnosti.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Podmanická
Marketingový manažment vybraného mesta a jeho propagácia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Podmanická
Vplyv nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Priesolová
Communication of Nitra´s municipality with its citizens
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Rémesová
Postavenie slovenského biospotrebiteľa v súčasnom trende zdravého životného štýlu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Nákupná motivácia spotrebiteľa ovplyvnená reklamnými médiami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Senior marketing: Zmeny správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Rosinská
Marketing služieb vo vybranej prevádzke
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Ruttkayová
Vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Radka Rybanská
Zhodnotenie predajného priestoru vybraného sortimentu a jeho vnímanie spotrebiteľmi
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Salvová
Komparácia multilevelového marketingu a marketingovej komunikácie v kontexte teórie a praxe
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Stach
Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Strapková
Budúcnosť privátnych značiek v maloobchode
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Szekeresová
Marketingový mix a inovatívny marketing v skúmanom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Šabík
Projekt rozvoja turistickej atraktivity regiónu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Ščavnická
Vývoj reklamného trhu SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Diana Šebőková
Skúmanie vybraných demografických charakteristík spotrebiteľského správania v segmente zeleniny
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Šindlerová
Business-marketing program of gastronomy service´ opening on two markets
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Šindlerová
The perception of visual stimulus in chosen restaurant
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Štrbavý
Aktualne trendy vyvoja maloobchodu v podmienkach Slovenskej republiky: Zacielené na TESCO STORES SR a.s.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Štrbíková
Udržateľnosť spotreby: Aplikácia vybraných marketingových nástrojov sociálneho marketingu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Trenčiansky
Doing Business in Slovakia in Comparison with Selected Countries: Marketing and Trade Opportunities and Threats
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Udvorková
Komparácia nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami: Zacielené na výrobkovú politiku.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivona Vajdová
Komparácia destinačného marketingu dvoch vybraných krajín.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivona Vajdová
Shopper marketing a trendy v spotrebiteľskom správaní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Zelenková
Budovanie imidžu produktu vo vybranom podniku a jeho vnímanie spotrebiteľom
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Zelenková
Nákupná motivácia spotrebiteľ ovplyvnená vonkajšími reklamnými médiami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Matúš Žemla
Socialne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Žemla
Sociálne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Žilinčíková
Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná