Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Marketingová stratégia globálneho produktu aplikovaná na vybraný regionálny agropotravinársky produkt
Autor: Ing. Rastislav Medveď
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing strategy of global product applied on chosen regional agrifood product
Abstrakt:The main goal of my diploma thesis is to characterize the communication means used in marketing campaigns of companies producing non-alcoholic cola drinks and promotional impact on consumers' and their preferences to companies. The thesis consists of four chapters. In the thesis are included illustrations and tables. The first chapter provides the theoretical overview on the current state in areas of international marketing, international marketing strategy, international product policy, corporate identity and product image. The second section characterizes the main and partial aims of the thesis in theoretical_and practical_dimension. The third chapter determines methodology of my diploma thesis and methods used during the elaboration. The last chapter covers the results of the main and partial market researches, suggestions and recommendations to the given topic. The result of my diploma thesis is to point out, that Coca-Cola and Kofola, producers of cola soft drinks, have to know the perception of their marketing campaigns by customers in details. The producers have to identify the requirements of customers, their preferences about promotional tools and their expectations to make the marketing campaigns the most successful.
Kľúčové slová:international marketing, market survey, results of market survey

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene