Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Branding potravinárskych produktov a ich positioning na slovenskom trhu
Autor: Ing. Róbert Mészáros
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Branding of food products and their positioning at the Slovak market
Abstrakt:The aim of my final thesis is to analyze branding and positioning of Zlatý Bažant product's at the slovak market. This thesis is divided into four chapters. It contains graphs, pictures, tables and attachments. The first chapter is devoted to the current state of research from the theoretical point of view, such as branding of food products, new trends in product policy, the image of product, segmentation of consumers, targetting, positioning of products and the purchasing process of customers. Following chapter characterizes main aim and partial goals if the diploma thesis in teoretical and practical dimension. The third chapter covers methodology of work and methods used when elaborating this thesis. The final chapter deals with the results of the marketing research, proposals and recommendations binding to the topic.The result of this issue is to point out, that producers must know the perception of a brand by consumers in detail, identify their requirements, preferences and expectations to make their products requested and therefore the brand successful.
Kľúčové slová:branding, image of product, marketing research

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene