Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Minimalizmus ako nový trend na trhu potravín a jeho význam v spotrebiteľskom správaní
Autor: Ing. Tatiana Palková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Minimalizmus ako nový trend na trhu potravín a jeho význam v spotrebiteľskom správaní
Abstrakt:Na každom trhu sa pravidelne menia existujúce trendy a vznikajú nové. V súčasnosti sa na trhu potravín vyskytujú rôzne trendy, ktoré určitým spôsobom ovplyvňujú nákup spotrebiteľov. Potraviny majú veľmi dôležitú úlohu v našom živote. Tvoria podstatnú časť našich nákupov. Cieľom tejto práce bolo spoznať nový trend na trhu potravín - minimalizmus. Zisťovali sme, aké postavenie má na trhu. Snažili sme sa spoznať spotrebiteľské preferencie a pomocou nich určiť preferenčnú skupinu minimalizmu. Chceli sme sa dozvedieť v akej oblasti by spotrebitelia uvítali nové mini výrobky. Minimalistické výrobky sú malé výrobky spravidla menšie ako klasické výrobky. Predávajú sa ako jeden malý výrobok alebo ako balenie mini výrobkov. V teoretickej časti sme charakterizovali spotrebiteľa a spotrebiteľské správanie. Popisovali sme faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. Opísali sme rozhodovací proces pri nákupe a zvláštnosti trendov na trhu potravín. Vo vlastnej práci sme charakterizovali minimalizmus. Venovali sme sa analýze vývoja spotreby čokoládových a nečokoládových cukroviniek, pretože minimalizmus má najväčšie zastúpenie v oblastí sladkostí. Pomocou dotazníkov sme zisťovali spotrebiteľské preferencie pri nákupe potravín. Poznanie spotrebiteľských preferencií, postojov, hodnôt, reakcií a správania sa spotrebiteľa dáva výrobcom lepšie možnosti uplatniť sa na konkurenčnom trhu.
Kľúčové slová:minimalizmus, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, spotrebiteľské preferencie, potravinový trend

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene