Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Postavenie slovenského biospotrebiteľa v súčasnom trende zdravého životného štýlu
Autor: Ing. Erika Rémesová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Postavenie slovenského biospotrebiteľa v súčasnom trende zdravého životného štýlu
Abstrakt:Abstrakt Zámerom diplomovej práce bolo zistiť aktuálnu situáciu a vývojové tendencie na slovenskom trhu biopotravín, ktoré sa tešia čoraz väčšej popularite na Slovensku. Svedčí o tom rozširovanie výmery ekologicky obhospodarovanej pôdy aj vývoj počtu producentov bioproduktov v našej krajine a v Európe. Väčšina bioproduktov sa spracováva v zahraničí a vracajú sa do našej krajiny už hotové biopotraviny. Záujem spotrebiteľov o tieto ekologické potraviny neustále vzrastá. Ich ponuka však na Slovensku stále nie je dostatočná. Nevyrovná sa ponuke konvenčných potravín. To je jedným z dôvodov, prečo u nás nie je toľko biospotrebiteľov ako v iných krajinách. Slovenské biopotraviny tvoria malú časť ponúkaných výrobkov. Podstatná časť je tvorená zahraničnými výrobkami. Nevýhodou ekologických potravín je ich niekedy až viacnásobne vyššia cena v porovnaní s konvenčnými. Napriek tomu možno pozorovať rastúci dopyt po biopotravinách. Zákazníci ich kupujú, lebo sú presvedčení, že sú zdraviu prospešnejšie ako konvenčné potraviny a považujú ich za kvalitnejšie. Na zistenie postoja a vedomostí spotrebiteľov o biopotravinách sme vybrali formu dotazníkového prieskumu. Chceli sme vedieť dôvod prečo ich kupujú, alebo naopak, sa im vyhýbajú. V diplomovej práci sme predstavili spoločnosť Búšlak Oil. Predstavili sme jej portfólio výrobkov a fungovanie firmy vyrábajúcej biopotraviny na Slovensku.
Kľúčové slová:biopotraviny, biospotrebiteľ, dotazníkový prieskum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene