Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zviditeľnenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Jarmila Antalová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zviditeľnenie komunikačnej stratégie vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na komunikačnú stratégiu Farmy Tuška, ktorá je dôležitá pri prezentácii na verejnosti a získavanie zákazníkov. Práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá, teoretická časť sa zaoberá definovaním pojmov z oblasti marketingovej komunikácie. Oboznamuje s jednotlivými nástrojmi komunikačného mixu. Dôležitá je aj komunikačná stratégia podnikov na Slovensku, ktorá je tiež rozoberaná v prvej časti práce. Taktiež zahŕňa nové trendy zviditeľnenia podniku v súčasnosti, ktoré pomohli pri návrhoch a odporúčaniach pre zviditeľnenie komunikačnej stratégie na farme. Druhá časť určuje cieľ práce. Cieľom je charakteristika a analýza komunikačných nástrojov a zhodnotenie ich výhodnosti pre danú farmu. Tretia časť sa zaoberá metódami, ktoré boli využité v praktickej časti práce. V poslednej, praktickej časti sú vypracované analýzy konkrétnych komunikačných nástrojov. V závere práce sú zahrnuté návrhy a odporúčania pre zviditeľnenie súčasnej stratégie.
Kľúčové slová:komunikačná stratégia, komunikačné nástroje, farma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene