Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Firemná identita vybraného mliekarenského podniku a jej vplyv na medzinárodné spotrebiteľské správanie
Autor: Ing. Ľuboš Kochan
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Ján Blcháč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Firemná identita vybraného mliekarenského podniku a jej vplyv na medzinárodné spotrebiteľské správanie
Abstrakt:Diplomová práca rieši problematiku firemnej identity vybraného podniku a jej vplyv na spotrebiteľa na domácom a zahraničnom trhu ako aj spotrebiteľské správanie na trhu mliečnych výrobkov. Firemná identita predstavuje hmatateľný prejav osobnosti firmy, vnímaný obraz relevantnej časti verejnosti. V teoretickej časti je vymedzený pojem firemnej identity. Práca rozoberá pojmy spojené so spotrebiteľským správaním a takisto je vymedzená ochrana spotrebiteľa. Analytická časť charakterizuje vybraný podnik -- Liptovská mliekareň, a. s. v Liptovskom Mikuláši, ktorý patrí pod francúzsku skupinu Groupe Soparind Bongrain -- po stránke firemnej identity. Súčasťou tejto časti je aj vypracovaný dotazník, ktorý súvisí s prieskumom firemnej identity vybraného mliekarenského podniku a prieskumom spotrebiteľského správania na slovenskom a zahraničnom trhu. V závere sa venujem odporúčaniam ako vylepšiť firemnú identitu podniku a charakterizujem ako identita vplýva na spotrebiteľské správanie. Cieľom je odhaliť slabé stránky a hrozby a navrhnúť možné riešenia na základe vypracovaného dotazníka.
Kľúčové slová:firemná identita, spotrebiteľské správanie, mliečne výrobky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene