Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne
Autor: Ing. Jana Kotlárová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Gastronómia ako prvok rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne
Abstrakt:Cieľom predkladanej bakalárskej práce je popísanie gastronómie ako prvku rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom regióne. Teoretická časť je venovaná cestovnému ruchu a trendom v cestovom ruchu, stravovacím službám, druhom stravovacích zariadení a trendom v oblasti gastronómie. Nosnou časťou práce je vlastná práca, ktorá je zameraná na popis Nitrianskeho kraja a na možnosti cestovného ruchu v kraji. Ďalej je vlastná práca sústredená na aktuálnu situáciu gastronomických prevádzok v Nitrianskom regióne, vplyvu gastronomických podujatí na cestovný ruch a zhodnoteniu gastronomickej prevádzky Salaš Cabaj. V bakalárskej práci je obsiahnutá aj SWOT analýza stravovacieho zariadenia Salaš Cabaj. Posledná časť poskytuje odporúčania a návrhy, ktoré by mohli viesť k rozvoju cestovného ruchu v kraji prostredníctvom gastronómie.
Kľúčové slová:cestovný ruch, gastronómia, gastronomické podujatia, Nitriansky región

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene