Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Medzinárodné marketingové prostredie: Positioning produktov vo vybraných krajinách
Autor: Bc. Tomáš Penxa
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Medzinárodné marketingové prostredie: Positioning produktov vo vybraných krajinách
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje problematike medzinárodného marketingového prostredia a positioningu produktov vo vybraných krajinách. Hlavnou príčinou skúmania sa stal fakt, že aj v dobe globalizácie sa medzi jednotlivými krajinami nachádza stále veľké množstvo rozdielov ktoré ovplyvňujú aj tak dôležitú činnosť ako je vytváranie stratégie positioningu. Obsahovo je práca rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým pojmom ktoré sú potrebné na vypracovanie tejto bakalárskej práce. Bližšie sme sa zoznámili s medzinárodným marketingom, jednotlivými prostrediami ktoré majú vplyv na činnosť podniku na zahraničných trhoch, segmentáciou targetingom, positioningom a jeho jednotlivými stratégiami. V druhej kapitole sme si určili primárny cieľ tejto bakalárskej práce a rozpracovali ho do parciálnych cieľov. V tretej kapitole je určený metodický postup pre dosiahnutie týchto cieľov. Štvrtá kapitola má názov vlastná práca v ktorej sú sa bližšie venovali charakteristike vybranej spoločnosti, Dunkin Donuts, marketingovému prostrediu vybraných krajín, U.S.A. a Slovenská Republika, a vypracovaniu segmentácie zákazníkov, targetingu a vhodného positioningu pre produkty tejto spoločnosti na slovenskom trhu. V poslednej kapitole sme sformulovali záver a odporúčania pre odbornú prax.
Kľúčové slová:medzinárodný marketing, marketingové prostredie, positioning, segmentácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene