Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Gastronómia ako konkurencieschopná obchodná služba vo vybranej oblasti
Autor: Bc. Mária Godová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Gastronómia ako konkurencieschopná obchodná služba vo vybranej oblasti
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť gastronómiu ako konkurencieschopnú obchodnú službu, ktorú sme skúmali na území Stredočeského kraja v Českej Republike. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie postavenia služieb a gastronomických služieb v modernej obchodnej spoločnosti. V ďalšej časti práce definujeme cieľ bakalárskej práce, ako aj metodiku práce a metódy skúmania, ktorými sa snažíme daný cieľ dosiahnuť. Posledná, štvrtá kapitola sa zaoberá zisťovaním reálnych údajov potrebných pre vyhodnotenie významu služieb a gastronomických služieb pre hospodárstvo Českej republiky, ako aj pre samotných obyvateľov, a to na základe zistených údajov, prevažne zo štatistického úradu Českej republiky. Výsledkom riešenia danej problematiky je vyhodnotenie gastronomickej situácie v Stredočeskom kraji na vybranej a následne hodnotenej gastronomickej prevádzke -- Reštaurácií Babiččina záhrada. Kvalita ponúkaných služieb a marketingového mixu vybranej gastronomickej prevádzky sú hodnotené z pohľadu zákazníka a následne sú podané návrhy na zlepšenie, ktoré by do budúcnosti podnik učinili konkurencieschopnejším v danej oblasti.
Kľúčové slová:Gastronómia, Obchodné služby, Konkurencieschopnosť, Česká republika, Stredočeský kraj, Reštaurácia Babiččina záhrada

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene