Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing služieb: Zacielené na vybraný bankový subjekt
Autor: Ing. Lenka Jašičková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing služieb: Zacielené na vybraný bankový subjekt
Abstrakt:Ústrednou témou bakalárskej práce je vymedzenie bankového marketingu na Slovensku a vo vybranej komerčnej banke. Taktiež sa zameriame na marketingový mix bánk na Slovensku a marketingový mix konkrétnej komerčnej banky. Predstavíme ich produkty, ceny, komunikáciu a distribúciu. Hlavným cieľom je posúdenie marketingových aktivít, ktoré banky na Slovensku a aj Prima banka vykonávajú. Snahou je priblížiť produktové portfólio banky, jej cenovú politiku, distribučné kanály a komunikačné nástroje, ktorá banka využíva. Zameriame sa aj na personál a prostredie banky. Parciálnym cieľom je taktiež aj vyčíslenie nákladov banky reklamu. Významom práce je sprehľadnenie ponuky bánk na Slovensku a ich služieb, priblíženie ich marketingového mixu a nakoniec rozpracujeme návrhy a odporúčania pre banku.
Kľúčové slová:cena, komunikácia, bankový marketing, banka, distribúcia, produkt, personál, prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene