Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing služieb: Zacielené na vybraný podnik v sektore stavebnín
Autor: Bc. Natália Packová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing služieb: Zacielené na vybraný podnik v sektore stavebnín
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca je zameraná na priblíženie problematiky marketingu v službách, konkrétne v podniku pôsobiacom v odvetví stavebnín a stavebníctva. Hlavným cieľom práce je charakteristika jednotlivých nástrojov marketingového mixu v spoločnosti Vertical Banská Bystrica, s.r.o. a identifikácia jej silných a slabých stránok rovnako ako aj identifikácia príležitostí a ohrození v odvetví stavebníctva. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám pojmu marketing, marketing v službách a vymedzeniu jednotlivých nástrojov marketingového mixu. V druhej kapitole je uvedený cieľ práce ako aj parciálne ciele. Tretia kapitola charakterizuje metodiku práce a spôsob získavania údajov. Štvrtá kapitola poskytuje informácie o odvetví stavebníctva, o samotnej spoločnosti a taktiež charakteristiku marketingového mixu v spoločnosti. Súčasťou kapitoly je aj SWOT analýza. Záver práce je venovaný zhrnutiu práce ako aj návrhom a odporúčaniam pre prax.
Kľúčové slová:marketingový mix služieb, , stavebníctvo, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene