Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketingové zviditeľnenie vybraného regiónu prostredníctvom ponuky služieb
Autor: Ing. Petra Mašková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketingové zviditeľnenie vybraného regiónu prostredníctvom ponuky služieb
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie súčasnej ponuky služieb regiónu Lazovská dolina, ponuky služieb cestovného ruchu v tomto regióne, rozbor marketingových aktivít, so zameraním na ponuku služieb v cestovnom ruchu a návrh združenia cestovného ruchu - Lazovská dolina, ktorý bude nástrojom na marketingové zviditeľnenie regiónu. Motiváciou pre výber témy bakalárskej práce bol názor, že je prospešné rozvíjať cestovný ruch aj v menších regiónoch Slovenska a to práve prostredníctvom marketingových aktivít a kvalitnej ponuky služieb zariadení cestovného ruchu. Pre vypracovanie tejto práce bolo nutné preštudovanie odbornej literatúry, ktorá súvisí s danou problematikou a taktiež využitie internetu. Práca obsahuje dve základné časti, teoretickú a praktickú. Praktická časť bola venovaná vymedzeniu základných pojmov, súvisiacich s témou práce. Následne sme stanovili hlavný a parciálne ciele, metodiku a metódy práce. Záver práce je venovaný návrhu spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Jej cieľom by bolo vytvorenie spolupráce medzi podnikmi cestovného ruchu, podporenie návštevnosti regiónu Lazovská dolina a vypracovanie marketingových aktivít pre zviditeľnenie regiónu.
Kľúčové slová:cestovný ruch, služby, marketing, región

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene