Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj reklamného trhu SR
Autor: Ing. Lucia Ščavnická
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj reklamného trhu SR
Abstrakt:Predmetom tejto bakalárskej práce bolo sledovanie vývoja reklamného trhu Slovenskej republiky v roku 2013 prostredníctvom vybraného reklamného média, televíznej stanice TV Markíza. Primárnym dôvodom objasnenia predmetu tejto práce bola skutočnosť, že reklama je v súčasnosti dôležitým nástrojom propagácie produktov firiem, a preto sú znalosti o vývoji a stave reklamného trhu dôležitými informáciami potrebnými pre rozhodnutie o správnej reklamnej politike spoločností. Práca obsahuje teoretické informácie o marketingu, marketingovom mixe, reklame, cieľoch a druhoch reklamy, jej histórii na území Slovenskej republiky, reklamných médiách a hodnotení reklamy. Druhá a tretia kapitola rozpracováva cieľ a metodiku práce, kde sme si vymedzili základný cieľ, parciálne ciele a rozpísali sme postup vypracovania bakalárskej práce. Poslednou časťou je vlastná práca, ktorej cieľom je vyhodnotenie situácie na reklamnom trhu v Slovenskej republike prostredníctvom vlastného pozorovania televíznych reklám na vybranom reklamnom médiu, televíznej stanici TV Markíza. Pozorovanie sme realizovali vždy každý prvý piatok v mesiaci od 3. januára 2013 do 6. decembra 2013 vždy v čase od 20:00 do 24:00. Následne sme nami získané informácie porovnali s informáciami spoločnosti TNS Slovakia. Kapitolu tiež dotvára aj vykonané testovanie závislosti medzi vynaloženými výdavkami na televíznu reklamu, počtom nami zaznamenaných reklám, priemernej dĺžky reklamy a druhu reklamovaného produktu. Táto časť obsahuje všetky výsledky a zistenia získané z uskutočneného pozorovania, porovnania a testovania.
Kľúčové slová:reklama, televízia, TV Markíza, zadávateľ reklamy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene