Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internetový marketing: Vybrané nástroje uplatňované prostredníctvom internetu
Autor: Ing. Michal Ballon
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Lovas
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internetový marketing: Vybrané nástroje uplatňované prostredníctvom internetu
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je internetový marketing a uplatňovanie vybraných marketingových nástrojov prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie možností využívania internetového marketingu a predstavenie vlastného náčrtu využitia vybraných marketingových nástrojov uplatňovaných prostredníctvom internetu v praxi na vybranom podniku. Prvá časť práce je zameraná na teoretické znalosti problematiky internetového marketingu. V rámci tejto časti sa zameriavame na vybrané marketingové nástroje uplatňované prostredníctvom internetu. Na spracovanie jednotlivých problematík bola použitá dostupná slovenská a zahraničná literatúra. Vo vlastnej práci sú rozvinuté konkrétne možnosti využívania internetového marketingu vo vybranom podniku ako aj prezentácia podniku prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Vo vlastnej práci ďalej vypracovávame návrh na zlepšenie marketingových nástrojov využívaných spoločnosťou prostredníctvom internetu a nachádza sa tu aj stručné vyjadrenie majiteľa spoločnosti na naše návrhy. Pre spracovanie týchto problematík boli použité poznatky z odbornej literatúry a interné materiály poskytnuté majiteľom spoločnosti. Objektom bakalárskej práce je internetová marketingová spoločnosť DragonITmarketing s.r.o. V závere práce stručne vyhodnocujeme využívanie marketingových nástrojov prostredníctvom internetu vybranou spoločnosťou a stanovujeme odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:internet, marketingové nástroje, internetový marketing, sociálne siete, webová stránka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene