Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Cool marketing a marketingová štúdia značkovej politiky mladej generácie spotrebiteľov vo veku 15-35 rokov
Autor: Ing. Eva Hippová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Cool marketing a marketingová štúdia značkovej politiky mladej generácie spotrebiteľov vo veku 15-35 rokov
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce je priblížiť nový, moderný termín "cool marketingu", marketingu značky, ktorý je zameraný na mladú generáciu spotrebiteľov v segmente od 15 do 35 rokov. Teoretická časť práce poukazuje na dôležitosť brandingu vo svete, rozpracováva témy z oblasti značiek, imidžu a v neposlednom rade sa zaoberá aj novými trendmi v marketingovom manažmente značiek. Primárnym cieľom záverečnej práce bolo priblížiť životný štýl generácie Y a ich vzťah k značkám, ktoré momentálne hýbu svetom. Práca je doplnená údajmi zozbieranými vlastným prieskumom. Ten bol uskutočnený na domácom ako aj zahraničnom, konkrétne ázijskom trhu. Autorka sa počas písania záverečnej práce zúčastnila študijného pobytu v Hong Kongu, u takzvaného "mladého tigra Ázie", ktorý vo veľkej miere dopomohol k lepšiemu poznaniu miestnej kultúry, tradícii, zvyklostí a k celkovému kvalitnejšiemu zhodnoteniu zmýšľania pozorovanej generácie Y, teda spotrebiteľov vo veku od 15 do 35 rokov. Diplomová práca je zavŕšená marketingovou štúdiou vybranej potravinárskej značky, ktorá bola zámerne zvolená kvôli veľkej obľúbenosti tejto spoločnosti v Hong Kongu.
Kľúčové slová:cool marketing, generácia Y, marketingové značky, životný štýl

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene