Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných reklamých symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame
Autor: Ing. Ladislav Csanda
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraných reklamých symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce na tému "Vplyv vybraných reklamných symbolov na slovenského spotrebiteľa: Zacielené na farby a známe osobnosti v reklame" je analýza vplyvu konkrétnych reklamných symbolov, známych osobností a farieb, na slovenského spotrebiteľa. Aktuálnosť vplyvu týchto faktorov na spotrebiteľa je podmienená existenciou a narastajúcim množstvom produktov a prvkov v oblasti marketingovej komunikácie. Sekundárnymi cieľmi práce budú interpretácie a rozbory výsledkov analýz vplyvu. Ďalej diplomová práca získava primárne a sekundárne údaje o vplyve vybraných symbolov na spotrebiteľov. Opytovaní budú respondenti vo veku od 18-80 rokov. Prieskum bude vyhodnotený štatistickými metódami ako je Kolmogorov-Smirnovov test, Chi-kvadrát test, test dobrej zhody. Výsledkom práce je snaha načrtnúť závery, odporúčania a skutočnosti, ktoré sa týkajú odpovedí slovenských respondentov a vplyvu známych osobností a farieb v reklame na potravinové produkty a obchodné reťazce podľa pohlavia.
Kľúčové slová:reklamné symboly, známe osobnosti, farby v reklame, komunikačný mix, marketing, reklama

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene