Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov
Autor: Ing. Alena Žilinčíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov
Abstrakt:Diplomová práca na tému "Sociálny marketing: Aplikácia marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov" zisťuje postrehnutie kampaní sociálneho marketingu prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Práca uvádza ako príklad sociálneho marketingu z praxe kampaň, ktorá sa každoročne organizuje na Slovensku, aby informovala ľudí o duševných chorobách, odstránila diskrimináciu voči duševne chorým ľuďom -- Dni nezábudiek a kampaň zameranú na zvýšenú spotrebu mlieka -- Objav mlieko. Dôležitou súčasťou sociálneho marketingu je aj dobročinný marketing a preto práca uvádza aj príklady z praxe dobročinného marketingu vo vybraných podnikoch na Slovensku. Cieľom práce je zistiť informovanosť ľudí o vybraných kampaniach a posúdiť, že či na ľudí vplýva viac sociálna, alebo dobročinná kampaň a či postrehnutie nejakej sociálnej kampane na Slovensku závisí od pohlavia, veku, príjmu a vzdelania ľudí.
Kľúčové slová:sociálny marketing, formy sociálneho marketingu, sociálna kampaň, dobročinný marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene