Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu
Autor: Ing. Tomáš Stach
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu
Abstrakt:Témou diplomovej práce je Využitie marketingových nástrojov na realizáciu marketingu vybraného internetového portálu. Hlavným cieľom práce je na príklade internetového portálu namenu.sk zanalyzovať využitie rôznych marketingových nástrojov pre marketing v prostredí internetového podnikania. Diplomová práca je spracovaná v štyroch základných kapitolách. Teoretické východiská vysvetľujú vnímanie pojmov ako marketing, internetový marketing, marketingové nástroje doma aj v zahraničí. Vlastná práca sa zameriava na marketingový mix portálu namenu.sk a posúdenie využívania marketingových nástrojov portálom. Hlavným prínosom diplomovej práce sú návrhy na efektívnejšie využívanie marketingových nástrojov portálom. Stanovený cieľ diplomovej práce považujeme za splnený.
Kľúčové slová:marketingový mix, internetový marketing, marketingové nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene