Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Intenzita spotrebiteľskej preferencie pri rozhodovaní o nákupe domácich verzus zahraničných potravinárskych produktov
Autor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Intenzita spotrebiteľskej preferencie pri rozhodovaní o nákupe domácich verzus zahraničných potravinárskych produktov
Abstrakt:Mnoho ľudí v dnešnej dobe pri kúpe potravín váha, či kúpiť slovenské potraviny a tým podporiť slovenskú výrobu alebo kúpiť zahraničné potraviny, ktoré sú nám často ponúkané za lákavejšie ceny. Faktorov, ktoré nás ovplyvňujú pri kúpe potravín je mnoho, no medzi najvýznamnejšie by som zahrnula kvalitu potravín, ktorá je u nás prezentovaná pod logom Značka kvality SK alebo cena, ktorá je niekedy pri zahraničných potravinách nižšia, a tak sa mnoho spotrebiteľov rozhodne kúpiť práve tieto potraviny z dovozu. Cieľom našej bakalárskej práce bolo zistiť intenzitu spotrebiteľských preferencií pri nákupe domácich a zahraničných produktov, teda ktoré druhy výrobkov uprednostňujú spotrebitelia pri svojom nákupe, či sa zaujímajú o výrobcov výrobkov, ktoré nakupujú a či sledujú informácie na obaloch výrobkov. Pri zisťovaní preferencií sme čerpali informácie a poznatky z odbornej literatúry a z periodík, no podstatnú časť tvoril dotazník, ktorým sme okrem identifikačných otázok zistila aj preferencie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov pri kúpe výrobkov, buď slovenských alebo zahraničných. Predkladaná bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sme sa snažili rozobrať základné pojmy, ktorými sú spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, marketingový výskum a Zákon o potravinách a vysvetliť faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie a faktory, ktoré vplývajú na nákup potravín. V druhej časti sme sa sústredili na analýzu dotazníka. Pri tejto analýze sme zistili, že slovenskí spotrebitelia pri kúpe dávajú prednosť slovenským výrobkom a väčšina respondentov potvrdila, že pri svojom nákupe sa zaujíma aj o informácie na obaloch výrobkov, ktoré nakupuje.
Kľúčové slová:spotrebiteľské správanie, spotrebitelia, potraviny, domáca výroba, zahraničné potraviny, kvalita výrobkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene