Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie internetového marketingu v praxi vybraného podniku
Autor: Ing. Michal Brucker
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie internetového marketingu v praxi vybraného podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je získanie teoretických znalostí vo využívaní internetu v marketingovej činnosti a taktiež aj ich aplikácia a vysvetlenie v jednotlivých činnostiach konkrétneho podniku. Úvodná časť práce je venovaná marketingu a jeho všeobecnými pojmami, klasickému marketingovému mixu, ďalej je rozobratý marketingový mix na internete a nové formy jeho využitia a taktiež aj internetový marketing ako jeden s nástrojov marketingového komunikačného mixu. Na spracovanie jednotlivých problematík bola použitá dostupná domáca a zahraničná literatúra. Vo vlastnej práci sú ďalej rozvinuté konkrétne možnosti využívania internetového marketingu vo vybranom podniku, marketingového mixu, ako prezentácia podniku prostredníctvom webovej stránky, najvýznamnejší klienti spoločnosti a ich prezentácia na internete a taktiež aj podpora predaja. Všeobecnú kapitolu tvorí prezentácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sa v súčasnosti stali silným hráčom v oblasti internetového marketingu -- ich správne využívanie je dôležité pre každú spoločnosť. V tejto práci sme vybrali dve celosvetovo najnavštevovanejšie sociálne siete, a to Facebook a Twitter. Na spracovanie týchto problematík boli použité poskytnuté materiály od majiteľa spoločnosti. Objektom bakalárskej práce je reklamná agentúra Zonemedia s.r.o. V závere práce stručne vyhodnocujeme využívanie internetu na marketingové účely firmou Zonemedia s.r.o., a taktiež aj stručné návrhy na zlepšenie doterajších aktivít.
Kľúčové slová:internet, marketing, internetový marketing, sociálne siete, propagácia, web stránka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene