Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Franchising ako forma vstupu na zahraničný trh: Umiestnenie značky na vybranom trhu
Autor: Ing. Zuzana Kováčová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Franchising ako forma vstupu na zahraničný trh: Umiestnenie značky na vybranom trhu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analýza franchisingu ako formy vstupu na zahraničný trh a podmienok podnikania formou franchisingu v konkrétnej spoločnosti na Slovensku. Vybraným podnikom je sieť reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald's. Spoločnosť McDonald's pôsobí na Slovensku od roku 1995 a v súčasnosti má v našej krajine 29 reštaurácií. Z 29 pobočiek McDonald's pôsobiacich na Slovensku je až 18 na báze franchisingu a v celosvetovom meradle je franchisingových viac ako 80% zo všetkých reštaurácií McDonald's. V diplomovej práci po zhodnotení podmienok podnikania formou franchisingu na Slovensku nasleduje stručná charakteristika spoločnosti McDonald's z globálneho hľadiska a následne charakteristika spoločnosti na Slovensku. Ďalej v práci sú analyzované rôzne oblasti franchisingového podnikania McDonald's na Slovensku ako štruktúra ponúkaných produktov, podmienky pre získanie franchisingovej licencie McDonald's na Slovensku, marketing, hierarchia zamestnancov či dodávatelia pre McDonald's. Záver práce je doplnený o odporúčania a návrhy pre spoločnosť McDonald's.
Kľúčové slová:franchising, McDonald's, marketing, legislatíva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene