Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie inovatívneho marketingu v praxi podniku
Autor: Ing. Simona Lhotová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie inovatívneho marketingu v praxi podniku
Abstrakt:Téma diplomovej práce je imidž vybraného slovenského potravinárskeho výrobcu a uplatňovanie marketingu v praxi podniku. Samotná téma napovedá, čo je hlavným cieľom diplomovej práce je na príklade -- 100% Hroznového muštu od výrobcu Víno Matyšák, poukázať na potrebu zvyšovania imidžu slovenských výrobcov v mysli Slovákov. Imidž slovenských výrobcov je u nás pomerne nízky, čo pramení hlavne z neznalosti o našich domácich značkách. Diplomovú prácu predstavíme v piatich základných kapitolách. Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí objasníme pojmy ako imidž podniku, nástroje marketingového mixu, výrobkovú politiku, charakteristiku produktu, obal a značku. Taktiež sem uvádzam aj charakteristiku inovatívneho marketingu. Hlavným prínosom diplomovej práce budú námety a odporúčania na zefektívnenia znalosti slovenskej značky a možnosti zviditeľnenia na domácom a zahraničnom trhu. Inovatívny marketing bol rozobratý na konkrétnom produkte vybraného podniku čo sa nám aj podarilo splniť. Podrobnejšie sa dočítate v kapitole vlastná práca.
Kľúčové slová:imidž podniku, výrobková politika, inovatívny marketing, spoločnosť Víno Matyšák, 100% Hroznový mušt, kvalita, značka Slovak Gold

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene