Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing aplikovaný na bankový sektor v čase krízy
Autor: Ing. Monika Číková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing aplikovaný na bankový sektor v čase krízy
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je popísať a zhodnotiť marketing bankového sektora v čase krízy. Je to predovšetkým reakcia na súčasnú situáciu, ktorá ovláda celosvetovú ekonomiku a trhy. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí, vrátane stanovených cieľov a metodiky práce, ktorá nám slúžila hlavne na štatistickú interpretáciu výsledkov dotazníkového prieskumu. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám týkajúcich sa marketingu ako takého a jednotlivým marketingovým prvkom hlavne z oblasti bankových služieb. Druhá časť popisuje marketingové stratégie aplikované jednotlivými slovenskými bankami, ich vzájomné porovnanie a tiež reakcie spotrebiteľov na použité marketingové nástroje a ich postoj k bankovým produktom vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu. Obsahuje tiež aj dotazníkový prieskum s jeho výsledkami a niekoľko reklamných kampaní bánk, ktoré sa daného prieskumu zúčastnili. Pre tento prieskum sme vybrali dve slovenské banky, a to Československú obchodnú banku a Slovenskú sporiteľňu.
Kľúčové slová:kríza, bankové služby, spotrebitelia, bankový sektor, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene