Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nákupná motivácia spotrebiteľ ovplyvnená vonkajšími reklamnými médiami
Autor: Ing. Monika Zelenková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nákupná motivácia spotrebiteľ ovplyvnená vonkajšími reklamnými médiami
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spotrebiteľského správania jednotlivcov prostredníctvom out-of-home komunikácie a jej vplyvom na nákupné rozhodovanie. Teoretická časť práce obsahuje niekoľko základných definícií spotrebiteľského správania. Venuje sa tiež faktorom, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa pri nákupe a podrobnejšie charakterizuje psychologické faktory. Súčasťou teoretickej časti je tiež charakteristika jednotlivých prvkov komunikačného mixu, priblíženie vonkajšej reklamy, jej jednotlivých segmentov a najzaujímavejších projektov z oblasti out-of-home. Záverečná kapitola je venovaná zhodnoteniu vonkajšej reklamy v meste Trenčín a prieskumu trhu, ktorý poukazuje na povedomie spotrebiteľov o vonkajšej reklame. Cieľom dotazníka je zistiť, či spotrebitelia vnímajú vonkajšiu reklamu a do akej miery ich dokáže ovplyvniť pri ich nákupnom rozhodovaní.
Kľúčové slová:motivácia, spotrebiteľ, nákup, vonkajšia reklama

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene