Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zdravý životný štýl spotrebiteľa: Inovačná stratégia vybraných 100% ovčích výrobkov v povedomí spotrebiteľov
Autor: Ing. Katarína Cibulová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Margaréta Víghová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zdravý životný štýl spotrebiteľa: Inovačná stratégia vybraných 100% ovčích výrobkov v povedomí spotrebiteľov
Abstrakt:V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na zdravý životný štýl spotrebiteľov, ku ktorému patrí aj spôsob stravovania. V prvej časti práce sme zhrnuli poznatky z domácej a zahraničnej literatúry o spotrebiteľskom správaní, zdravom životnom štýle, nákupnom chovaní a inovatívnom marketingu. Medzi zdravé potraviny zaraďujeme i kravské a ovčie mlieko a výrobky z nich, konkrétne ovčie jogurty. Jedným z cieľov našej práce je analyzovať spotrebiteľské správanie na trhu týchto potravín. Predmetom skúmania našej práce je spoločnosť Bryndziareň a syráreň, s.r.o. vo Zvolenskej Slatine a jej inovatívnej produkcie -- 100 % ovčích jogurtov. Spoločnosti musia neustále inovovať ak chcú byť úspešné a schopné čeliť konkurencii. Naša skúmaná spoločnosť nie je výnimkou, a preto musí uskutočňovať inovácie. Uvedenie 100 % ovčieho jogurtu značky Green Sheep" na trh je inováciou. V práci sme skompletizovali informácie o inovatívnom marketingu spoločnosti a jej ovčích jogurtoch. Hlavným cieľom našej práce je analyzovať nákupné preferencie 100 % ovčích jogurtov od spoločnosti Bryndziareň a syráreň, prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Prieskum bol realizovaný na vzorke 120 respondentov, prevažne z Nitrianskeho kraja. V závere práce sme zhrnuli naše návrhy a odporúčania na zvýšenie povedomia o spoločnosti Bryndziareň a syráreň a jej ovčích jogurtov. Prínos práce vidíme v zhrnutí informácií o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov a inovatívnom marketingu vybranej spoločnosti a jej výrobkov. Výsledky dotazníkového prieskumu môžu pomôcť spoločnosti pri jej ďalších rozhodnutiach.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, zdravý životný štýl, BIO potraviny, inovácia, inovatívny marketing, nákupné chovanie, mlieko a mliečne výrobky, Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Zvolenská Slatina, 100 % ovčie jogurty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene