Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aplikácia nástroja PRODUCT PLACEMENT vo filmovej a seriálovej tvorbe: Zacielené na potravinárske produkty a služby
Autor: Ing. Michal Duchovič
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia nástroja PRODUCT PLACEMENT vo filmovej a seriálovej tvorbe: Zacielené na potravinárske produkty a služby
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu product placementu vo filmovej a seriálovej tvorbe. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť vybrané analýzy filmu Kandidát a seriálu Panelák a taktiež marketingového prieskumu vo forme dotazníka. V práci je selektovaný jeden seriál a film, ktoré sú súčasťou slovenského audiovizuálneho trhu. Sú to rozoberané marketingové nástroje a ich využitie pri propagácii a informovaní o agropotravinárskych produktoch potenciálnym zákazníkom. Vzhľadom na meniace sa preferencie o tradičnej reklame je nevyhnutná správna voľba marketingovej komunikácie. Dotazníkom sa respondentov pýtame na znalosť samotného Televízie Joj a propagáciu product placement v seriáloch televízie. Ďalej sa pýtame na ovplyvnenie product placementu pri nákupnom rozhodovaní a rozdielu oproti bežnej TV reklame. Prostredníctvom dotazníku sú kladené otázky tak, aby bolo možné získať od respondentov odpovede, ktoré sú získané v agregovanej podobe a dajú sa z nich vyvodiť závery.
Kľúčové slová:Televízia Joj, Panelák, reklama, product placement, marketingová komunikácia, Kandidát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene