Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Trvalo udržateľný marketing a spotreba: Zacielené na využitie v ekologickom marketingu
Autor: Ing. Vladimíra Lenčešová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trvalo udržateľný marketing a spotreba: Zacielené na využitie v ekologickom marketingu
Abstrakt:Vzhľadom k tomu, že súčasnosť je charakterizovaná väčšou propagáciou biopotravín a s tým súvisiacim zvýšeným predajom biopotravín, je samozrejmé, že zákazníci venujú svoju pozornosť dostupným informáciám o biopotravinách, no najmä ich kvalite. Práve problematike biopotravín sme sa venovali v diplomovej práci. Predkladaná diplomová práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej časti. Cieľom teoretickej časti bolo ozrejmiť základné pojmy súvisiace s problematikou trvalo udržateľného marketingu a spotreby. Pozornosť sme venovali predovšetkým udržateľnosti a jej uplatneniu v marketingu a v obchode, udržateľnej spotrebe a spotrebiteľovi, ekologickému marketingu, v rámci ktorého sme pozornosť venovali aj odpadovému hospodárstvu a ekologickému marketingovému mixu a posledným predmetom záujmu bolo ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny. Pri čerpaní informácií týkajúcich sa danej problematiky sme preštudovali nielen domácu literatúru a periodiká, ale aj zahraničnú literatúru, niektoré informácie sme čerpali aj z internetových stránok. Praktická časť pozostáva z aplikácie dotazníka, z vlastného prieskumu a prehľadu ekologických značiek, s ktorými sa môžeme stretnúť na našom trhu. Dotazníkový prieskum bol uskutočnený na vzorke 110 respondentov všetkých vekových kategórií a jeho cieľom bolo zistiť, či spotrebitelia dbajú na dôsledky svojej činnosti na životné prostredie, či nakupujú biopotraviny. Výsledky dotazníkového prieskumu sme vyhodnotili a graficky spracovali. V rámci vlastného prieskumu sme navštívili obchodné prevádzky, v ktorých sme zisťovali, aké druhy biopotravín ponúkajú a aký je rozdiel v cenách v porovnaní s konvenčnými potravinami.
Kľúčové slová:biopotraviny, ekologický marketing, ekologická spotreba, udržateľný marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene