Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing kaviarenskej kultúry a jeho využitie ako nástroj na trávenie voľného času.
Autor: Ing. Katarína Együdová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing kaviarenskej kultúry a jeho využitie ako nástroj na trávenie voľného času.
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej bakalárskej práce je zmapovanie vplyvu rôznych nástrojov komunikácie v rámci prevádzok kaviarní, ako aj rastúci trend zážitkového marketingu a jeho účinku na konzumentov kávy v Nitrianskom okrese. Zážitkový marketing ako súčasť formy komunikácie podnikov, patrí k najmladším formám propagácie na Slovensku. Ponúka originálny a netradičný spôsob oslovenia potenciálnych zákazníkov. Aby ju mohli podniky praktizovať s čoraz väčším úspechom, potrebujeme jej venovať aj značnú a hlavne kvalitnú pozornosť. Pre úspešné zahájenie skúmanej problematiky, v úvode práce sme sa snažili objasniť základnú terminológiu. Naštudovali sme si oblasť marketingovej komunikácie, vysvetlili podstatu event marketingu, a objasnili sme aj ich vplyv na spotrebiteľov. Vo väčšine prípadov predstavuje event marketing nástroj na podporu predaja podnikom ponúkaných produktov a služieb. Východiskom overenia kľúčového vplyvu zo širokej škály komunikačných nástrojov bol dotazníkový prieskum spotrebiteľov v Nitre a v blízkom okolí. Výskumom sme dospeli k záveru, že síce zážitkový marketing už nie je novinkou v rámci obchodných služieb, obľube sa teší zatiaľ len v užšom kruhu spotrebiteľov.
Kľúčové slová:marketingová komunikácia, marketingový mix, propagácia, obchodné služby, event marketing, emócie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene