Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Lokalizácia vybraných služieb a jej dopad na realizáciu vybraných marketingových nástrojov.
Autor: Ing. Liliana Kuťková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Milan Fekiač
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lokalizácia vybraných služieb a jej dopad na realizáciu vybraných marketingových nástrojov.
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca je zameraná na priblíženie dôležitosti lokalizácie v marketingovom mixe služieb, konkrétne v zariadení pôsobiacom v gastronomickom odvetví. Hlavným cieľom práce je zameranie sa na výhody a nevýhody lokalizácie, t.j. umiestnenia danej prevádzky v danej oblasti a jej dopad na využitie konkrétneho marketingu na prilákanie potenciálnych zákazníkov na slovenskom trhu. Uvedenú problematiku sme doplnili pomocou dotazníkového prieskumu, pozorovania a rozhovoru s prevádzkarom reštauračného zariadenia. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská k danej problematike a vysvetlené pojmy marketing, marketing služieb a marketingový mix služieb. V druhej kapitole definujeme hlavný cieľ a čiastkové ciele. Tretia kapitola charakterizuje metodiku práce, postupy získavania informácii a taktiež použité metódy. Poslednú kapitolu predstavuje vlastná práca, kde aplikujeme teóriu na náš skúmaný objekt. Uvedenú kapitolu začneme charakteristikou konkurencie Koliby u sv. Krištofa a uzavrieme ju SWOT analýzou nášho skúmaného objektu. V závere bakalárskej práci nájdete zhrnutie práce ako aj závery a odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix služieb, lokalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene