Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:City marketing ako nástroj na prilákanie turistov.
Autor: Ing. Róberta Kvasňovská
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:City marketing ako nástroj na prilákanie turistov.
Abstrakt:Úspešný marketing mesta využíva intenzívne svoju atraktívnosť, ktorú propaguje adekvátnou marketingovou komunikáciou. Za účelom zvýšenia potenciálu cestovného ruchu mesta sa realizuje skúmanie, ktoré determinuje jeho atraktivitu. V súlade s hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovaný prehľad o stave riešenej problematiky z domácich a zahraničných zdrojov. Podrobnejšie sa problematike venuje prvá kapitola, kde sú spracované jednotlivé charakteristiky destinačného cestovného ruchu a jeho city marketingu. Zároveň je definovaný marketingový mix a tiež sú predstavené trendy city marketingu. V druhej kapitole je objasnený hlavný cieľ práce spolu s hlavným prínosom. V rámci kapitoly venovanej metodike a metódam skúmania je predstavený pracovný postup, spôsob získania údajov a použitie štatistických metód v práci. Posledná kapitola, vlastná práca obsahuje štatistický prehľad ako aj charakteristiku skúmaného mesta Nitry, predstavenie marketingového mixu mesta Nitry, SWOT analýzu mesta a hodnotenie súčasného stavu ako aj možnosti rozvoja mesta Nitry prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Pri nadobudnutých výsledkoch v závere zosumarizujeme vlastné návrhy a odporúčania, ktorými by mesto Nitra mohlo zatraktívniť svoje postavenie na trhu cestovného ruchu a prilákať tak viac návštevníkov nielen v dnešnej dobe, ale aj do budúcnosti.
Kľúčové slová:city marketing, cestovný ruch, markatingový mix, návštevníci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene