Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sieťový marketing a jeho praktické využitie vo vybranej spoločnosti.
Autor: Ing. Marek Petriľák
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sieťový marketing a jeho praktické využitie vo vybranej spoločnosti.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo v úvode zhrnutie základných teoretických poznatkov marketingu a jeho politikám. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 12 grafov, 5 tabuliek a 5 obrázkov. Osobitná pozornosť sa venuje multilevel marketingu ako súčasti priameho marketingu. Bližšie si rozoberieme históriu a porovnáme multilevel spoločnosti s klamlivými pyramídami, budeme sa venovať výhodám a nevýhodám multilevel marketingu. Praktická časť je venovaná analýze hlavných pilierov úspešnosti multilevelových spoločností. Spoločnosti Organo Gold si podrobne analyzujeme jednotlivé oblasti ako sú vzdelávanie, motivácia a odmeňovania distribútorov. V ďalšej časti sa charakterizuje produktové portfólio spoločnosti a trhy na ktorých tieto produkty ponúka. Venovali sme sa aj technike predaja týchto produktov. V ďalšej časti porovnávame multilevel spoločnosť s klasickým podnikaním ktoré pôsobí v rovnakom odvetví. V záverečnej časti vyhodnocujeme prostredníctvom dotazníkovej metódy prieskum slovenského trhu zameraný na pochopenie a uplatnenie multilevel marketingu. U respondentov sme zisťovali povedomie o Organo Gold na Slovensku.
Kľúčové slová:Organo Gold, multilevel marketing, MLM, distribútor, marketingový plán, produkt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene