Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparácia destinačného marketingu dvoch vybraných krajín.
Autor: Ing. Ivona Vajdová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia destinačného marketingu dvoch vybraných krajín.
Abstrakt:Cieľom každej destinácie je správne a vhodne prezentovať svoju atraktivitu využitím prvkov celého marketingového mixu. Celkový potencionál destinácie sa spája s marketingovými nástrojmi a spolu vytvárajú destinačný marketing, ktorý reprezentuje krajinu vo svete turizmu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je komparácia destinačného marketingu medzi Slovenskom a vybranou krajinou - Talianskom. Rozdielnosť dvoch destinačných marketingov medzi krajinami sme vyhodnotili SWOT analýzou a vzájomne ju porovnali. Súčasťou parciálnych cieľov práce bolo zhodnotenie návštevnosti krajín za skúmané obdobia a dotazníkový prieskum. Na základe prieskumu atraktívnosti destinácii sme stanovili a overili hypotézy. Rozdielnosť destinačného marketingu krajín sme porovnali bližšie na základe ich aktuálne prebiehajúcej propagácie. Po splnení stanovených cieľov sme mohli pre destinácie vytvoriť vhodný prototyp marketingovej kampane, ktorá by vyzdvihovala ich atraktivitu a jedinečnosť.
Kľúčové slová:SWOT analýza, destinačný marketing, propagácia, destinácia, marketingový mix

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene